Hírek Szakgimnáziumi hírek Hírek a felvételi eljárással kapcsolatban

Beiratkozás a szakgimnáziumba

A sajátos járványügyi korlátozások miatt a 2020/2021. tanévre felvételt nyert tanulók beiratkozásának rendje is megváltozik.

A beiratkozás – a koronavírus járványra tekintettel – elektronikus formában történik.

A beiratkozás menete

e-Ügyintézés

A beiratkozáshoz kérjük, használják az Elektronikus Ügyintézési felületet.

AZ E-ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET ELÉRÉSE

A fenti gombra kattintva válasszák a „Beiratkozás középfokú intézménybe” menüpontot. Az e-ügyintézési felület 2020. június 15-én nyílik meg, ahogyan erről a rendszer is tájékoztat. A beiratkozási felület 2020. június 24-én zár. Kérjük, haladjanak végig a beiratkozási folyamaton. A végén nyomtassák ki a rendszer által generált adatlapot, nyilatkozatokat, majd aláírva, beszkennelve vagy lefotózva töltsék fel az elektronikus ügyintézési felületre.

Dokumentumok feltöltése

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat szintén kérjük szkennelve vagy fotózva feltölteni az E-ügyintézési felületre. Amennyiben lehetőségük van, az olvashatóság miatt, kérjük szkennelve küldjék a dokumentumokat.

 • személyi igazolvány (ha nincs, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány, külföldi tanulók esetében útlevél
 • 8. osztály év végi bizonyítványod
 • a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kapott „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – adatlap”. Mivel a kormányablakok korlátozott személyes ügyfélfogadással működnek, kérjük időben kezdjék meg az ügyintézést, hogy a beiratkozás napjára az adatlap rendelkezésre álljon.
 • ahatározattal együtt, mellékelve küldött adatlap kitöltve
 • a 6. illetve 8. osztályos gimnáziumból érkező tanulók: töltésék fel az intézményüktől kapott Tü. 7. r. számú kiiratkozási nyomtatványt.
 • Orvosi dokumentumok (Kérjük, hiánytalanul töltésék fel a felületre.)
  az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és 18/1998 (VI.3.) NM rendelet a járványügyi intézkedésekről alapján a szakgimnáziumi felvétel csak az orvosi dokumentumok birtokában érvényes.
  • iskolai egészségügyi törzslapod (amennyiben az általános iskola kiadta, és nem postán küldi),
  • védőoltási könyv/ek (kötelező oltások igazolása) másolata, külföldi tanulók esetében a nyilatkozat mellett az orvos által leigazolt oltási nyilatkozat
  • krónikus betegség, szakorvosi ellenőrzés esetén egy éven belüli szakorvosi lelet másolata
  • 8. osztályos védőnői és orvosi szűrővizsgálat eredménye
   kitöltött egészségügyi nyilatkozat a törvényes képviselő által aláírva

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás során a személyi azonosításra alkalmas iratok másolata nem került csatolásra, ezen iratok a 2020/2021. tanév első napján is bemutathatók a 10/2020. (V.29.) EMMI határozat 5. pontja alapján.

Kollégiumi ellátás igénylése

Amennyiben kollégiumot igényelsz, a határozathoz mellékelt “Egységes kollégiumi jelentkezési lapot” a megadott határidőig – 2020. május 17. 24.00 óráig. A határidő elmulasztása, vagy a jelentkezési lap hiányos kitöltése jogvesztő hatállyal bír – értelemszerűen kitöltve juttasd el a jelzett e-mail címre. A határidő túllépése után nem garantált a kollégiumi elhelyezés. A jelentkezési lap letölthető az egyes kollégiumok honlapjáról is.