Közzétételi lista, 2020

  • Verzió
  • Letöltés 28
  • Fájlméret 25.65 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2020. 10. 22
  • Utoljára frissített 2020. 10. 22

Közzétételi lista, 2020

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az Info tv-ben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.