A 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) pontja szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A közösségi szolgálat meghatározása: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása (2011. évi CXC tv. 4. § 15. pont)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

Iskolánk az alábbi szervezetekkel rendelkezik közösségi szolgálat tárgyában együttműködési megállapodással. A listát folyamatosan frissítjük, a szervezetek adatai, kapcsolattartóinak elérhetősége tanulmányi irodánkban található. A közösségi szolgálat dokumentációjához szükséges iratok és hivatalos dokumentumok ugyanitt elérhetők minden diák számára.

Partnerek listája

A “Település” gombra kattintva településre szűrhető a lista