Hírek Szakgimnáziumi hírek

Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató

Iskolánk a hatályos jogszabályok értelmében felvételt hirdet a 2020/2021. tanévre Klasszikus zenész II., illetve Népzenész II. szakmákban. A középiskolai felvételi eljárásban a hozzánk jelentkezőknek kizárólag a szakmai alkalmassági vizsgán kell részt venniük, ahol a hozott pontszámon túl a szakmai képességek felmérése után döntünk arról, hogy a tanulót javasoljuk-e a képzésbe felvenni. Jelentkezési határidő a szakmai alkalmassági vizsgára: 2020. február 19. Részletes felvételi tájékoztató a cikkben!

Konzultációs lehetőség

Nyitott Kapuk, 2019

Középfokú felvételi eljárás iskolánkban

A középfokú felvételi eljárás során szakmai alkalmassági vizsga elbírálása alapján döntünk minden felvett tanuló személyéről. A képzéseinkkel kapcsolatos felvételi eljárásba jelentkezhetnek az alábbi tanulók.

Szakmai alkalmassági vizsga

Iskolánkban a szakmai alkalmassági vizsga időpontja: 2020. február 27. A pontos beosztásról és időpontokról mindenkinek személyre szóló értesítést küldünk. A szakmai alkalmassági vizsgán a szakmai elméleti ismereteket mérjük fel írásbeli tudásteszt, illetve szóbeli meghallgatás formájában, valamint a főtárgyi tudás felmérése zajlik, a jelentkezők által hozott egyéni műsor alapján.

Jelentkezés 9. osztályba

Tanulmányi területek felsorolása

A központi rendszerben meghirdetett tanulmányi terület a középfokú iskola által a középfokú felvételi eljárás során meghatározott alapegység, amelyre az adott, egységes feltételek szerint jelentkezhetnek a tanulók. Az intézmények a felvételi eljárásukat tanulmányi területek szerint bonyolítják le. A tanulmányi terület nem egyezik meg az osztállyal, kizárólag a felvételi eljárás során van szerepe, ugyanis egy tanulmányi területre felvételt nyerő jelentkezőkből több osztály is kialakítható, de lehetséges az is, hogy az iskola több tanulmányi területre felvételt nyert tanulókból szervez a későbbiek során egy osztályt. A tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást

A tanulmányi területeknek a főtárgyi alapképzettséghez tartozó kódját a KIFIR rendszerében generált felvételi adatlapokon kell megadniuk a jelentkezőknek.

Iskolánk oktatási azonosító (OM) száma: 031231

Klasszikus zenész II (54 212 05) tanulmányi területek és kódjaik

0101 – fafúvós szakmairány
FURULYA, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT
0102 – rézfúvós szakmairány
TROMBITA, KÜRT, HARSONA, TUBA
0103 – húros/vonós szakmairány
GITÁR, HEGEDŰ, BRÁCSA, GORDONKA, NAGYBŐGŐ, HÁRFA
0104 – billentyűs szakmairány
ZONGORA, ORGONA
0105 – ütős szakmairány
ÜTŐHANGSZEREK
0106 – magánénekes szakmairány
MAGÁNÉNEK
Kérjük, hogy a felvételi jelentkezéssel együtt a gégeorvosi szakvéleményt is szíveskedjenek csatolni a jelentkezők!
0107 – zeneelmélet-szolfézs szakmairány
ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS
Zeneelmélet-szolfézs főtanszakunk magában foglalja az ének-zene tagozatos gimnáziumi képzés anyagát, mely a felsőoktatásban megszerezhető énektanár végzettség alapját jelenti.
0108 – zeneszerzés szakmairány
ZENESZERZÉS

Népzenész II (54 212 06) tanulmányi területek és kódjaik

NÉPI ÉNEK, NÉPI HANGSZER
0201 – népi énekes szakmairány
0202 – népi húros-vonós szakmairány

Általános iskolában 8. osztályos tanulók

Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja elő az általános iskola által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az iskolában. Az általános iskolák elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseinek rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). A választható tanulmányi területeket fentebb görgetve találhatják meg.

2020. február 19-ig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). Ugyanezen időpontig továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni.

Nagyon fontos, hogy a jelentkezőknek a központi KIFIR jelentkezési lapon túl egy belső jelentkezési lapot is ki kell tölteniük, amely iskolánk honlapján keresztül online érhető el. Ezen a belső jelentkezési lapon kiegészítő információkat gyűjtünk a tanulók szakmai előképzettségéről, illetve a felvételi pontrendszerében történő pontos elbíráláshoz.

Egyéni jelentkezők

Amennyiben a tanuló magyarországi általános iskolával nem áll tanulói jogviszonyban (tehát a jelentkezés benyújtásakor vagy egy magyarországi középfokú iskolával, vagy egy külföldi általános vagy középfokú iskolával áll jogviszonyban) a jelentkezést neki, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. A jelentkezők ezen utóbbi két csoportjára az Oktatási Hivatal együttesen egyéni jelentkező névvel hivatkozik.

Az egyéni jelentkezők 2020. január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 2020. február 19-ig az egyéni jelentkezők rögzíthetik jelentkezéseiket a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). A választható tanulmányi területeket fentebb görgetve találhatják meg.

2020. február 19-ig az egyéni jelentkezők továbbítják a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

Nagyon fontos, hogy a jelentkezőknek a központi KIFIR jelentkezési lapon túl egy belső jelentkezési lapot is ki kell tölteniük, amely iskolánk honlapján keresztül online érhető el. Ezen a belső jelentkezési lapon kiegészítő információkat gyűjtünk a tanulók szakmai előképzettségéről, illetve a felvételi pontrendszerében történő pontos elbíráláshoz.

Szakmai alkalmassági vizsga 9. osztályba jelentkezők számára

2020. február 27-én várjuk a jelentkezőket iskolánkba, melyről mindenkinek személyre szóló értesítést küldünk. A szakmai alkalmassági vizsgán a szakmai elméleti ismereteket mérjük fel írásbeli tudásteszt, illetve szóbeli meghallgatás formájában, valamint a főtárgyi tudás felmérése zajlik, a jelentkezők által hozott egyéni műsor alapján.

Alkalmasság elbírálása

A felvételire érkezők összesen 300 pontot szerezhetnek az alábbi területeken.

 • Közismereti tárgyakból generált hozott pontszám max. 100 pont
 • Szakmai elméleti ismeretek max. 100 pont
 • Főtárgyi értékelés max. 100 pont

A jelentkezők végső rangsorolásáról és az alkalmassági vizsga alapján a tanulók felvételéről a bizottságokat képviselő munkaközösség-vezetők javaslata alapján az intézmény vezetője dönt. A fenntartó által megállapított létszám feltöltéséig a megszerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A képzés teljessége miatt az együttesek (zenekar, énekkar) szükségleteit is figyelembe kell vennünk. Pontazonosság esetén előnyt élveznek sorrendben a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók, a debreceni, majd a Hajdú-Bihar megyei lakcímmel rendelkező tanulók.

A hozott pontok számításához a belső jelentkezési lapon kérjük megadni a Magyar nyelv, Magyar irodalom, Matematika, Történelem és Idegen nyelv tantárgyak szerzett jegyeit a 7. év végi bizonyítványból, valamint a 8. félévi értesítőből. Határon túli jelentkezők a belső jelentkezési lap megfelelő szakaszánál segítséget találnak az osztályzatok átszámításához. A pontszámítási rendszert a felvételi tájékoztató, illetve az alábbi táblázat is tartalmazza.

Ideiglenes felvételi lista

A jelentkezők eredményeinek összesítését követően azonnal, de legkésőbb 2020. március 16-ig közzétesszük a felvételre javasolt tanulók listáját a megadott jelige, vagy az oktatási azonosítójuk alapján, pontszámmal ellátva.

Tanulói adatlapok módosítása

Azok a tanulók, akik az ideiglenes lista alapján felvételre javasoltak, de nem iskolánkat jelölték meg első helyen a KIFIR rangsorban, módosíthatják a tanulói adatlapjukat. A módosításokat kizárólag 2020. március 19-20. között végezhetik el.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

 • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
  Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

 • az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.
  A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell postára adni a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

Jelentkezés érettségi utáni képzésbe

A jelentkezőknek csak egy belső jelentkezési lapot kell kitölteniük, amely iskolánk honlapján keresztül online érhető el. Ezen a belső jelentkezési lapon kiegészítő információkat gyűjtünk a tanulók szakmai előképzettségéről. A belső jelentkezési lap beküldésének határideje: 2020. február 19.

Szakmai alkalmassági vizsga érettségi utáni képzésbe jelentkezők számára

Érettségi utáni képzéseket 1, illetve 2 éves időtartamban hirdetünk.

1 éves képzésre beiskolázható minden olyan tanuló, aki valamely magyarországi zeneművészeti szakgimnáziumban tett érettségi vizsgát. Saját iskolánkban érettségizett tanulóink számára a képzés alkalmassági vizsga nélkül igénybe vehető. Szándékukat a belső jelentkezési lap kitöltésével 2020. április 30-ig jelezhetik.

Érettségi utáni 2 éves szakképzésre iskolázunk be minden olyan tanulót, akik nem zeneművészeti szakgimnáziumban tettek érettségi vizsgát, s zenei előtanulmányaikat zeneiskolában szerezték meg.

Az érettségi utáni szakképzésre olyan tanuló iskolázható be, aki megszerezte érettségi bizonyítványát. Ennek hiányában felvehető a tanuló, de tanulói jogviszonya megszűnik, amennyiben az első félév végéig nem szerzi meg érettségi bizonyítványát. Az érettségi utáni képzések minden esetben szakmai vizsgára készítenek fel, melyet az utolsó tanév végén teljesítenek a képzésben részt vevő tanulók.

A szakmai alkalmassági vizsga időpontja 2020. február 27. A jelentkezők eredményeinek összesítését követően azonnal, de legkésőbb 2020. március 16-ig közzétesszük a felvételre javasolt tanulók listáját az oktatási azonosítójuk alapján, pontszámmal ellátva.

Alkalmasság elbírálása

A felvételire érkezők összesen 200 pontot szerezhetnek az alábbi területeken.

 • Szakmai elméleti ismeretek max. 100 pont
 • Főtárgyi értékelés max. 100 pont

A jelentkezők végső rangsorolásáról és az alkalmassági vizsga alapján a tanulók felvételéről a bizottságokat képviselő munkaközösség-vezetők javaslata alapján az intézmény vezetője dönt. A fenntartó által megállapított létszám feltöltéséig a megszerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A képzés teljessége miatt az együttesek (zenekar, énekkar) szükségleteit is figyelembe kell vennünk. Pontazonosság esetén előnyt élveznek sorrendben a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók, a debreceni, majd a Hajdú-Bihar megyei lakcímmel rendelkező tanulók.

Rendkívüli (pót-) felvételi eljárás

2020. május 11-től a középfokú iskola igazgatója a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. Abban az esetben, ha a felvehető tanulói létszám kevesebb mint 90%-át sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben a maximális, 36 fős tanulólétszámot elértük, rendkívüli felvételi eljárást nem áll módunkban kiírni.
A rendkívüli felvételi eljárást ajánljuk azoknak a tanulóknak, akik a normál felvételi alkalmával nem értek el olyan pontszámot, amelynek alapján felvételre javasoltuk volna őket, de a felvételit követő időszakban fejlesztették tudásukat és tanáraik szerint elegendő ismerettel rendelkeznek a szakgimnáziumi tanulmányok elkezdéséhez.
Iskolánkban a rendkívüli felvételi eljárás időpontja várhatóan 2020. május 19.

Felvételi keretszám

A 2020/2021. tanévre, 9. osztályba felvehető tanulói létszámunk a fenntartói döntés alapján 36 fő. Ez a létszám 2, 18 fős osztály indítását teszi lehetővé.