Hírek Rendkívüli helyzet

Pedagógusminősítés, szaktanácsadás

A koronavírus terjedése következtében a Kormány – ahogy arról dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára a 2020. március 14-én kelt, VIII/1672-2/2020. iktatószámú levélben tájékoztatta Önt – a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a 3/2020 (III.14.) határozatában a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt. Ez utóbbi intézmények esetében is biztosan módosul a működés, a munkavégzés menete. A Kormány rendelkezése alapján 2020. március 16-tól az oktató-nevelő munka tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és a pedagógusminősítési eljárások lebonyolítása során – az érintett, jelenleg hatályos jogszabályok és eljárásrendek alapján – elengedhetetlen a köznevelési, szakképzési intézményben történő személyes kontaktus. A Pedagógus I. és II. fokozatot célzó minősítési eljárás, valamint a pedagógustanfelügyelet fontos része az óra/foglalkozáslátogatás, Mesterpedagógus fokozatot célzó minősítési eljárás esetében a nyilvános védés, amelyre a jelenlegi rendkívüli helyzetben nem kerülhet sor. A vezetői, intézményi tanfelügyeletek során készítendő interjúk sem megvalósíthatók a tantestület érintett tagjai, valamint a szülők képviselőinek kényszerű távolléte miatt.

A fentiek alapján – az emberi erőforrások minisztériumával történt egyeztetés alapján – a 2020. március és 2020. április hónapra tervezett tanfelügyeleti és pedagógusminősítési látogatások törlésre kerülnek. Kivételt képeznek a Kutatótanár fokozatot célzó minősítési eljárások, amely során a kapcsolattartás és értékelés csak online történik.

Az eljárásban részt vevő intézmények, pedagógusok adott eljárásban lévő státuszát – további intézkedésig – felfüggesztjük. Az ilyen módon törölt eljárásokat a 2020. őszi időszakra fogjuk a későbbiekben újraszervezni az eljárásokra vonatkozó határidők megtartásával.

Kérem együttműködését abban, hogy a már lezajlott pedagógusminősítési eljárások esetében ahol már a személyes találkozásra 2020. március 14-ig sor került az értékelés eredményének rögzítése az intézményi delegált részéről mindenképpen határidőn belül történjen meg!

Az eljárások későbbi szervezése, valamint a pontos és hatékony tájékoztatás érdekében kiemelt fontos, hogy a KIR személyi nyilvántartásban a pedagógusok elektronikus elérhetősége (e-mail cím) és esetlegesen telefonszáma pontosan legyen rögzítve, az arra érkező információkat a pedagógusok rendszeresen kövessék figyelemmel. Kérem ebben felelős közreműködését!

A fentiekről az érintett pedagógusokat, valamint az eljárásban résztvevő szakértőket is tájékoztatjuk.

Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal által biztosított pedagógiai szakmai szolgáltatások közül a tantermen kívüli, a digitális, munkarend keretében a személyes kapcsolattartáson alapuló versenyek, tanulótájékoztatás és pedagógus továbbképzési tevékenységek átmenetileg szünetelnek. Ugyanígy nem lehetséges bármilyen személyes, intézményi szaktanácsadás sem, hiszen ezek az érintett személyek, vagyis a szaktanácsadók és a pedagógusok közti közvetlen kontaktussal és jellemzően tömegközlekedési eszközök igénybevételével is járnának. Ezért a már megtervezett és betervezett szaktanácsadói látogatásokat átmenetileg a mai naptól kezdve felfüggesztjük, ezek egyelőre nem kerülnek megszervezésre. Kérem a szaktanácsadó kollégákat, hogy épp ezért ne keressék fel az intézményeket.

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai zavartalanul működnek, így a telefonos és on-line szaktanácsadást biztosítjuk az intézmények, az intézményvezetők és a pedagógusok részére kérésük alapján. Bármely kérdésükkel keressék az Oktatási Hivatal területileg illetékes pedagógiai oktatási központját.

A fentiekről az eljárásban résztvevő szaktanácsadókat az Oktatási Hivatal tájékoztatja. Azt kérem, hogy a pedagógusaik részére a fentiekben írtakat Ön közvetítse.

Köszönöm együttműködését!

Budapest, 2020. március 16.

Tisztelettel:
Brassói Sándor
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal