Kedves Jelentkezők!

A hatályos törvényeknek megfelelően a középfokú jelentkezéseket a 2021/2022. tanévre lezártuk. A 2022/2023. tanévre érvényes beiskolázási tájékoztatónk várhatóan 2022. október 20. után jelenik meg. A beiskolázást támogató konzultációs alkalmakról 2022. szeptember 1. után adunk tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk a "Kodályban"!

Képzéseink ismertetése

Tanulmányi területek kódjaival

Órahálók

További órahálóinkat szakmairányonkénti bontásban a Pedagógiai Program 1. melléklete tartalmazza

Az Oktatási Hivatal által felajánlott kerettanterv alapján iskolánk felmenő rendszerben a látható órahálót alkalmazza a 2020/2021. tanévtől belépő új évfolyamok számára.

A kerettantervben szereplő “Művészetek” tantárgy esetén éltünk azzal a lehetőséggel, miszerint a művészeti szakgimnázium művészeti ágazathoz kapcsolódó közismereti óraszáma a szakmai óraszámra csoportosítható át. A szabad óraszám terhére a 12. évfolyamon is tanítjuk a “Digitális kultúra” tantárgyat. A “Második idegen nyelv” tantárgy óraszámait egyenletesen elosztva tanítjuk a 9-12. évfolyamon.

Ikon

Pedagógiai Program 1. számú melléklet 1.30 MB 135 downloads

Szakgimnáziumi órahálók felmenő rendszerben, a 2020/2021. tanévtől. A melléklet...

Szakgimnáziumi középfokú felvételi tájékoztató

A 2021/2022. tanévre a középfokú felvételi eljárásban felvételiző tanulók részére

Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató

Kodály Zoltán útmutatása a névadás alkalmával

„A debreceni szakiskola jövője: példát adni a szolfézs és hangszertanítás összehangolására, ének-alapon történő hangszertanítással új énekre bírni a hangszereket; a környékre kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma berkeket.”
Kodály Zoltán bejegyzése az emlékkönyvben

“...ha a nevem valamiféle bélyeget jelent, akkor jelentse azt, hogy itt nem zongoragépeket akarnak nevelni, hanem a zenét gyökeréből értő és érző zenészeket és zeneszeretőket.”
részlet Kodály Zoltán beszédéből

1957. június 23.

Nem maradt el a Nyitott Kapuk 2020-ban sem!

Hagyományos, beiskolázási tájékoztató napunkat 2020. december 12-én tartottuk, online közvetítés formájában, mely a járványügyi helyzetben sem fosztotta meg a zenei pályára készülő tanulókat és szüleiket attól, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe, s megismerjék szakgimnáziumi képzésünket.

A videóközvetítésben elhangzott interjúk az alábbi videókban meghallgathatók újra.

Tanáraink az iskoláról

Tájékoztatók a szakgimnáziumi képzésről

Gyakorló feladatok a szolfézs írásbelihez

 

A gyakorláshoz először töltsd le, majd nyomtasd ki a feladatlapot. Ezt követően a feladatlapban jelzett módon játszd le a hangfájlokat és kottázd le a feladatokat.

Dallam lejegyzése

Hangközmenet

Hangközfelismerés

Hangzatfelismerés

A gyakorláshoz először töltsd le, majd nyomtasd ki a feladatlapot. Ezt követően a feladatlapban jelzett módon játszd le a hangfájlokat és kottázd le a feladatokat.

Dallam lejegyzése

Hangközmenet

Hangközfelismerés

Hangzatfelismerés

A gyakorláshoz először töltsd le, majd nyomtasd ki a feladatlapot. Ezt követően a feladatlapban jelzett módon játszd le a hangfájlokat és kottázd le a feladatokat.

Dallam lejegyzése

Hangközmenet

Hangközfelismerés

Hangzatfelismerés

Kedves Szülők és leendő Tanulóink! Kedves Érdeklődők!

Köszönjük, hogy a 2020/2021. tanév középfokú beiskolázási időszakában érdeklődéssel fordulnak intézményünk irányába. Önök Magyarország legrégebben alapított zeneoktatási intézményének bemutatkozását, felvételi kínálatát olvashatják a következő lapokon. Képzésünket jó szívvel és bizalommal ajánljuk azoknak a zeneiskolai tanulóknak, akik az alapszintet meghaladó, professzionális zenei pályára előkészítő legalkalmasabb képzési formát keresik, valamint zenei képességeiket és készségeiket az átlagot meghaladó mértékben és minőségben szeretnék fejleszteni középiskolai tanulmányaik alatt.

Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató

A művészeti szakgimnázium képzési rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy a képzés minden tanuló számára komplex, minden területe a mai kor követelményeihez mérten teljes legyen. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak beszélünk a jó rendszerről, de az eredményét is tapasztaljuk napról-napra, mikor tanulóink, együtteseink sikereiről számolhatunk be a nagyvilág felé.

Természetesen egy iskolát nem lehet kizárólag a felvételi tájékoztató lapjairól megismerni. 

A jelenlegi, járványtól sújtott időszakban jelenleg nem biztatunk senkit, hogy jöjjön el hozzánk... Honlapunkon és közösségi oldalunkon közzétett ismertetőinkből megismerhetik évszázados hagyományainkat, a korszerű tudás átadását és talán még a légkört is, amiben Vásáry Tamás zongoraművész-karmester, Újfalussy József zenetudós, Kocsár Miklós zeneszerző és sokan mások is művésszé lettek. Az építészeti és energetikai felújítás után a hozzánk kerülő új diákok méltó környezetben folytathatják tanulmányaikat a másfél százados falak között.

Kodály Zoltán szellemi útmutatását tartjuk szem előtt, mikor a jövő zenészeinek tudását fejlesztjük. Debrecen város kulturális rendezvényeit színesítjük tanulóink és művésztanáraink fellépésével, valamint jó kapcsolatot ápolunk a zenei felsőoktatást képviselő hazai és külföldi intézményekkel.

Minden szülőnek kívánjuk, hogy felelős döntésükkel találják meg a legjobb irányt gyermeküknek! Döntésükhöz készséggel nyújtunk segítséget bármikor, forduljanak hozzánk bizalommal!

Eredményeink

Országos mérések és érettségi eredményeink

Felsőoktatási felvételi arány

97%
2019/2020. tanév

Középfokú érettségi átlageredményei

2019/2020. tanév64.45%
2018/2019. tanév63.57%
2017/2018. tanév64.25%
2016/2017. tanév64.75%

Alapdokumentumok, ismertetők

Ismerje meg Pedagógiai Programunkat és az iskola életét szabályozó fontos dokumentumokat

Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató
Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató
Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató
Szakgimnáziumi felvételi tájékoztató

Figyelem! Az alábbi tájékoztatók a járványügyi vészhelyzetben, 2020-ban tartott felvételi eljárásra vonatkoznak. A 2022/2023. tanévre szóló aktualizált felvételi tájékoztatónkat várhatóan 2021. október 20. után olvashatják honlapunkon.

Előzetes konzultációk rendje

A járványhelyzetben történő konzultációk lehetőségei

Felvétel megosztása

A járványügyi helyzet nem akadályozhatja meg a zenei pályára igyekvő tehetségeket abban, hogy a szakmai alkalmassági vizsgák előtt megmutathassák tudásukat leendő tanáraiknak. Ahogyan az országos versenyek esetén, mi is azt kérjük a tanulóktól és tanáraiktól, hogy készítsenek felvételt műsorukról és juttassák el hozzánk. A felvétel alapján történő szakmai konzultáció feltételei az alábbiak.

  • A felvételeket mp4 videó formában várjuk a jelentkezőktől, lehetőség szerint HD formátumban (ezt manapság minden telefon tudja rögzíteni)
  • A felvételen azonosítani lehessen a jelentkező személyét. Nem elvárás az ünnepi öltözék.
  • Vágás nélküli felvételeket várunk. Az egyes etűdöket, előadási darabokat, skálákat lehet különálló felvételen küldeni. (ahány műsorszám, annyi feltöltés)

A küldött anyag fedje le a felvételi követelmények nagy részét. Így tudunk a leginkább átfogó véleményt alkotni a jelentkezőkről.

A videófájlok nagy mérete miatt az alábbi módszereket javasoljuk: fájlmegosztás pl. Google Drive-on, vagy YouTube csatornán keresztül. Ez utóbbit javasoljuk mindenkinek, ugyanis később az anyag innen egyszerűen törölhető - vagy a nyilvánosság elől kizárható-, vagy máskor is felhasználható anélkül, hogy a saját tárhelyünket foglalná.

Google Drive megosztás esetén használják a szakgimnazium@debrecenizenede.hu e-mail címet.

YouTube-ra feltett videók esetén a feltöltés során állítsák be a "Nem nyilvános opciót" (lásd: alább a fotón), így a videó nem jelenik meg a nyilvános keresésekben és csak az láthatja, akivel önök linken keresztül megosztják. Ezt követően küldjék el nekünk a linkeket, amivel megtekinthetők a felvételek. Linken történő megosztás esetén is használják a szakgimnazium@debrecenizenede.hu e-mail címet.

A véleményezés

A felvételek megtekintését követően a főtárgyi bizottságok tagjai véleményt alkotnak a videó alapján, amit e-mailben elküldünk a jelentkezőknek. A felvétel technikai minősége nem befolyásoló tényező, de lehetőségeihez mérten mindenki törekedjen a legjobb képi és hangbeli minőségre.

A megosztott felvételek nyilvánossága

A linkeken megosztott felvételeket csak a konzultációs bizottságok tagjai tekintik meg. A YouTube videókat nem töltjük le, nem rögzítjük a lejátszás közben és nem tartjuk meg a beküldött linkeket tartalmazó üzeneteket sem.

Határidő

Az online felvételek megosztását folyamatosan várjuk.

Jelenléti formában nem szervezünk zeneelmélet-szolfézs konzultációt a járványügyi veszélyhelyzetben hatályos intézkedések időtartama alatt. A jelentkezők próbafeladatokat találnak majd honlapunkon, melyeket otthon megoldhatnak.

Jelentkezés az iskolába

Információk a felvételi rendszerről mindenkinek, aki "kodályos" diák szeretne lenni

KIFIR

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi, így az eljárás során elvégzendő legfontosabb teendőkről, és határidőkről mindenképpen az általános iskolával kell egyeztetni.

A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak. Javasoljuk, hogy ebből kezdjék meg a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. A tanulmányi területekről szóló információk és az intézmény felvételi tájékoztatója elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület kereső linken, illetve honlapunkon is. A felvételi kérelmek rangsorolási szempontjait honlapunkon is olvashatják.

Az intézményünkbe jelentkezőknek nem előírás a központi írásbeli vizsga! Az általános iskolák jellemzően 2021. január elején, de legkésőbb február közepéig – a helyben megszokott módon – összegyűjtik nyolcadikosaik továbbtanulási szándékait, és ezek alapján legkésőbb 2021. február 19-ig a KIFIR rendszerben előállítják a felvételi lapokat.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2021. február 19.


ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP

A www.debrecenizenede.hu oldalon, iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltését KÉRJÜK MINDEN JELENTKEZŐTŐL. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
Visszaküldési határidő: 2021. február 19.


A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2021. március 22-23-án a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2020. március 24-ig meg kell  küldeni a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

KIFIR

Amennyiben a tanuló jelenleg már középiskolába jár, úgy egy másik középiskolában való továbbtanulása kizárólag átvétellel történhet. Ennek módját és feltételrendszerét a „fogadó” középiskola igazgatója határozza meg. Bárhogy dönt is azonban a fogadó iskola, az eljárással kapcsolatos adminisztrációt (a felvételi lapok kitöltését, és beküldését) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie.

Iskolánk esetében az átvétel feltétele, hogy a jelentkező – az összes többi jelentkezővel azonos feltételek mellett – felvételizzen a középfokú felvételi eljárás keretében.

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről az „Egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során" című cikkben tájékozódhatnak majd 2021 januárjában, az Oktatási Hivatal honlapján.

 


ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP

A www.debrecenizenede.hu oldalon, iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltését KÉRJÜK MINDEN JELENTKEZŐTŐL. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
Visszaküldési határidő: 2021. február 19.


A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2021. március 22-23-án a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből melyet 2020. március 24-ig meg kell  küldeni a Hivatalba. A módosító adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.

Az érettségire épülő 1 éves kiegészítő képzésbe jelentkezni azoknak a tanulóknak lehetséges, akik jelenleg valamelyik művészeti szakgimnáziumban érettségire készülnek, de ezt követően nem tesznek felvételi vizsgát a felsőoktatásba. Szakmai alkalmassági vizsgát csak azoknak a tanulóknak szervezünk, akik nem iskolánkban tesznek érettségi vizsgát. Tanulóink saját jogon igényelhetik a képzésben való részvételt a megadott határidőig.
Jelentkezési határidő a szakmai alkalmassági vizsgára: 2021. február 19.


ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP

A www.debrecenizenede.hu oldalon, iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltését KÉRJÜK MINDEN JELENTKEZŐTŐL. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
Visszaküldési határidő: 2021. február 19.

Az érettségi utáni 2 éves zenei szakképzésbe jelentkezők számára minden esetben szakmai alkalmassági vizsgát szervezünk a képzés végén. A képzésbe azokat várjuk, akik középiskolában érettségi vizsgát tettek és mellette zeneiskolai szinten már fejlesztették zenei képességeiket. A képzés kimenete a szakmai vizsgabizonyítvány megszerzésén túl alkalmassá teszi a tanulókat a felsőoktatási felvételi teljesítésére. A képzésben szakmai idegen nyelvet is oktatunk.
Jelentkezési határidő: 2021. február 19.


ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP

A www.debrecenizenede.hu oldalon, iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltését KÉRJÜK MINDEN JELENTKEZŐTŐL. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
Visszaküldési határidő: 2021. február 19.

Akik egy külföldi (vagy magyarországi, de külföldi rendszerben oktató) iskola tanulói, azonban jelentkezni szeretnének egy magyarországi középiskolában induló képzésre, a következő leírás szerint járjanak el: Oktatási Hivatal tájékoztatója. A felvételi eljárás nyilvánvalóan magyar nyelven folyik, és a magyar felvételi eljárás szabályait kell ennek során alkalmazni minden jelentkezőre vonatkozóan.

Iskolánkban a képzés nyelve magyar, az alkalmassági vizsgán és a képzésbe is csak magyar nyelven tudó külföldi tanulókat fogadunk.


ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP

A www.debrecenizenede.hu oldalon, iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltését KÉRJÜK MINDEN JELENTKEZŐTŐL. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
Visszaküldési határidő: 2021. február 19.


 

Felvételi értékelés

A képzésbe bekerülés feltételrendszere

Intézményünk tanulója lehet, aki általános iskolában, vagy 6, illetve 8 osztályos gimnáziumban a 8. évfolyam eredményes befejezését a beiratkozáskor dokumentummal igazolja. A középiskolai felvételi eljárásban nem vesszük figyelembe a központi írásbelin esetleg elért eredményt. A hozzánk jelentkezőktől nem várjuk el, hogy a központi írásbeli vizsgán részt vegyenek. Az iskolába kerülés feltétele a 8 általános iskolai osztály elvégzésén túl a szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés, valamint a meghatározott közismereti tárgyak eredményeiből számolt minimum pontszám elérése.

A jelentkezőnek a szakmai ismérveknek kell megfelelnie, mind a párhuzamos képzésben, mind a szakképző évfolyamokon, melyek meglétét szakmai alkalmassági vizsgán mérjük fel.

A szakmai program az alábbiakat fogalmazza meg ezzel kapcsolatban: a tanuló feleljen meg a zeneiskola (alapfok) utolsó, B-tagozatos évfolyamának megfelelő hangszeres és elméleti követelményeknek, amelyről a felvételi vizsgán (szakmai alkalmassági vizsgán) ad számot. 

A zenei terület képességfelmérése az alkalmassági vizsga, ahol a zenei elméleti és főtárgyi tudást vizsgáljuk képességfelmérő tesztek, illetve meghallgatások formájában. Ennek összesített eredményét figyelembe véve alakítjuk ki a képzésbe bekerülő tanulók közösségét. Az alkalmassági vizsga egyes szakokra lebontott követelményei honlapunkon elérhetők, illetve folyamatosan rendelkezésre állunk konzultációkkal, akár egyéni megkeresés alapján is.

A zenei szakképzéshez szorosan hozzátartozik a zongora, mint kötelező tárgy tanulása. Ezt a tudást az alkalmassági vizsgán nem minden szakon mérjük, de a sikeres tanulmányokhoz ajánlott legalább egy éves kiegészítő zongoratanulás, mielőtt az alkalmassági vizsgára jelentkezik a tanuló.

Azok a tanulók, akik az elméleti vagy a hangszeres követelményeknek csak részben feleltek meg, a rendkívüli felvételi eljárásban pótmeghallgatáson vehetnek részt, s az itt nyújtott teljesítményük, valamint az addig kialakult létszám ismeretében születik meg a döntés arról, hogy bekerülhetnek-e a képzésbe. A felvételről, illetve a pótmeghallgatáson való részvételről a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés együttes tanácskozásán születik döntés.

Magánének és népi ének szakirányra jelentkezéshez és felvételhez gégeorvosi alkalmassági szakvélemény beszerzése törvényi előírás. Az egyes szakokra vonatkozóan az egyéb pályaalkalmassági követelmények meglétét az iskolaorvos vizsgálja.

Az iskolába jelentkező tanulóknál a felvételi elbírálásához szükséges pontokat két csoportra osztjuk: hozott pontok és szerzett pontok. (Hozott pontokkal csak a 9. osztályba jelentkezőknél számolunk, így az ő maximális pontszámuk 300 pont. Az érettségi utáni képzésbe jelentkezőknél csak a szerzett pont számít, így az ő maximális pontszámuk 200 pont) A teljeskörű értékeléshez, a hozott pontok megállapításához az általános iskolából, 6 és 8 osztályos gimnáziumból jelentkezők 7. tanév végi és 8. félévi értesítőjének másolatát kérjük csatolni a felvételi jelentkezéshez!

A jelentkezők végső rangsorolásáról és az alkalmassági vizsga alapján a tanulók felvételéről a bizottságokat képviselő munkaközösség-vezetők javaslata alapján az intézmény vezetője dönt. A fenntartó által megállapított létszám feltöltéséig a megszerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A képzés teljessége miatt az együttesek (zenekar, énekkar) szükségleteit is figyelembe kell vennünk. Pontazonosság esetén előnyt élveznek sorrendben a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók, a debreceni, majd a hajdú-bihari lakosok.

Határon túli, magyar anyanyelvű tanulók esetén a tanulmányi eredmények átszámítása az Oktatási Hivatal által a felsőoktatási felvételi rendszerben is alkalmazott rendszer szerint történik, melyben az alábbi táblázatok adnak segítséget. Kérjük, hogy határon túli jelentkezőink az online felvételi lap kitöltése előtt mindenképpen egyeztessenek tanulmányi irodánkkal!