Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0105 – Ütős szakirány

Az ütős szakirány ismertetése.

Ütős szakirányú képzés

Az ütőhangszeres tanszak kiváló hangszerparkkal rendelkezik, a képzés rendkívül változatos tananyag segítségével történik. Növendékeink klasszikus ritmus- és dallamhangszereken elsajátított ismeretek mellett a dobfelszerelés játéktechnikájának ismereteit is elsajátíthatják. A diákok egyénileg és kamarazene csoportokban is rendszeres résztvevői országos versenyeknek, melyekről rendszeresen helyezésekkel, díjakkal térnek haza, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét.

Tanárok

Sós Tibor ütőhangszer, kamarazene; Kiss Péter Róbert ütőhangszer, dobfelszerelés, kamarazene

Felvételi követelmények

Dallamhangszer:

-skálák 7# ,7b-ig
-akkordfelbontások
-egy szabadon választott előadási darab
– egy szabadon választott etüd

Kisdob:

-Kézrendi gyakorlatok eltérő dinamikákban (p – mf -f)
-2 szabadon választott gyakorlat a Knauer v. Hochrainer kisdobiskolából
-2 tremolós gyakorlat ugyanazon iskolákból

Zeneelmélet-szolfézs felvételi követelmények énekes és hangszeres felvételizők számára