Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0202 – Népi hangszeres szakirány

Népzenész szakirányú képzés

Tanszakok és tanárok

Tóth Lilla Lenke Munkaközösség-vezető, népi ének; Juhász Erika népi ének; Kompár-Rőmer Judit, Molnár Miklós Népi hegedű, népi brácsa; Dezsőházi Tamás Népi hegedű; Hajduné Hőgye Zsófia Népi furulya, Citera; Borosné Toplenszki Tímea citera

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK NÉPI HANGSZERES SZAKMAIRÁNYRA

Két, különböző dialektusterületről válogatott összeállítás, amelyekben eltérő karakterű dallamok szólalnak meg (parlando és tempo giusto). A felvételi anyagát kotta nélkül kell előadni.

Tóth Lilla Lenke
Munkaközösség-vezető, népi ének

Zeneelmélet-szolfézs felvételi követelmények énekes és hangszeres felvételizők számára