Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0104 – Billentyűs szakirány

A billentyűs szakirányt alkotó tanszakok a zongora és orgona tanszakok

A billentyűs tanszakok növendékeit főtárgy tanáraik mellett híres zongoraművészek is segítik tanulmányaik során. Évente több alkalommal hívunk meg híres előadóművészeket, zeneakadémiai professzorokat, művésztanárokat. A mesterkurzusokon növendékeink testközelben sajátíthatják el a zenei mondanivaló tökéletes megszólaltatásához szükséges technikai tudást. A tanszakok munkájáról tanúskodnak a növendékek hazai és nemzetközi versenyeredményei, valamint a sikeres felvételik hazai és külföldi egyetemek zeneművészeti karára. A tanszak hallgatói rendszeresen szerepelnek iskolai valamint iskolán kívüli rendezvényeken. Szeretettel várunk mindenkit tanszakunk növendékeinek sorába!

Tanárok (zongora főtárgy)

Taraszova Marianna (Kodály Díj, 2015); Dr. Bartha Ildikó, Grünwald Béla, Bodóné Kiss Szabina, Laskay Edit, Sárváriné Szilágyi Valéria, Sárosi Dániel orgona főtárgy

Kiegészítő zongora tanulmányok

A szakgimnáziumban nem zongora főtanszakon tanuló növendékek kötelező zongora-oktatásban is részesülnek. A tárgy legfontosabb feladata – bizonyos manuális készségek fejlesztésén túl – a „többsoros” figyelem, gondolkodás és hallás fejlesztése. Mint ilyen, nélkülözhetetlen előfeltétele a szolfézs, a zeneelmélet (benne a formatan) tárgyaknak. A két sor aktív olvasása elősegíti egy partitúra passzív átlátását, mely képességre nagy szükség van a zeneirodalom tárgy tanulásánál. A zongora és az említett elméleti tárgyak együtt adják a hangszeres zenei képzés hátterét.

Tanárok

Bodóné Kiss Szabina zongora kötelező, korrepetitor; Bojti Eszter munkaközösség-vezető, zongora kötelező, korrepetitor (Kodály Díj, 2018); Böszörményi Judit zongora kötelező, korrepetitor; Járvás Katalin zongora kötelező, korrepetitor; Ordasi Anna zongora kötelező, korrepetitor; Richter Edit korrepetitor (Kodály Díj, 2019); Sári Gergő zongora kötelező; Sárváriné Lábiscsák Klára zongora kötelező; Dr. Opposits Gáborné zongora kötelező, korrepetitor

Tanszakok felvételi követelményei

ZONGORA

A FELVÉTELI ANYAGA

Két J. S. Bach mű ( invenció/ kis prelúdium)
Egy teljes klasszikus szonáta/szonatina
Egy virtuóz etűd
Egy romantikus mű
Egy 20. századi mű

ORGONA

A FELVÉTELI ANYAGA

Orgona:
– 1 Bach-korálelőjáték,
– 1 Bach-prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból),
– 1 könnyebb, más stílusú mű.
Aki már több éve tanul orgonálni, végzettségének megfelelően válassza ki felvételi anyagát.

Zongora:
– 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció),
– 1 klasszikus szonáta-tétel,
– 1 romantikus mű,
– 1 XX. századi magyar mű,
– 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal).
A felvételi anyag szintje a zeneiskolák 6. évfolyamának feleljen meg. A felvételi vizsgán lehet kottából is játszani.