Maradj nálunk az érettségi után egy évet, vagy gyere hozzánk érettségi után két évre!

Érettségi utáni szakképzés a Kodályban

Ki jelentkezhet a zenei szakképzésbe?

Az érettségi utáni szakképzésbe jelentkezhet az a tanuló, aki

  • iskolánkban végezte szakgimnáziumi tanulmányait és 12. osztályban érettségi vizsgát tett. Számukra az egy éves képzés alanyi jogon jár, szándékukról jelzést kérünk a 12. évfolyam utolsó tanítási napjáig.
  • másik középiskolában tett érettségi vizsgát és zeneiskolában megszerezte a választott szakjának megfelelő alapokat. Számukra ajánljuk a két éves képzést, ahol kizárólag a szakmai tárgyakra koncentrálva fejleszthetik tudásukat.

A képzésbe kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelés. Az elbírálás és a bekerülés követelményeiről a minden évben kiadott felvételi tájékoztatónkban tájékozódhatnak a jelentkezők.

A képzés kimenete

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.

A népzenész hangversenyeken, ismeretterjesztő, élőzenei előadásokon, rendezvényeken lép fel. Ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. Végezhet szervezői, népdalkör– vagy népzeneiegyüttes-vezetői feladatokat, illetve népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező–ügyintézői feladatait.

Szakképzés 4.0

A 2019. évi szakképzési törvény megjelenésével az "Előadóművészet" ágazati besorolásba tartozó zenei szakmák a "Művészetek" elnevezésű szakirányok közé kerültek. Az új, 2020-tól bevezetett változások szerint a szakmákhoz programkövetelmények tartoznak, melyeket a szakma oktatása és a képesítő vizsga során is alkalmazunk. Az új programkövetelmények szerint megszerezhető képesítések szintjei besorolhatók az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR), a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) és a a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint.

Képesítő vizsga

A 2020. szeptember 1. után beiskolázott tanulók a képzési idő leteltével, illetve a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén képesítő vizsgát tesznek. A vizsgákat a május-júniusi vizsgaidőszakban szervezzük. A 2022/2023. tanévben a képesítő vizsgák időpontjai:

  • Írásbeli vizsgarész: 2023. május 8-9., május 12., május 17. 10.00-tól (A végleges dátumot az Oktatási Hivatal határozza meg)
  • Gyakorlati vizsgatevékenység: 20231 május 30. 10.00
  • Szóbeli vizsgatevékenység: 2023. május 31. 9.00

Jelentkezés szakmai képesítő vizsgára

EUROPASS

A sikeres képesítő vizsga után a kiadott bizonyítvány mellé iskolánk ingyenesen biztosítja az angol nyelvű EUROPASS kiegészítőt, mely a vizsgán megszerzett képesítés hivatalos idegen nyelvű megfeleltetéséhez lesz segítségére a vizsgázóknak.