Maradj nálunk az érettségi után egy évet, vagy gyere hozzánk érettségi után két évre!

Érettségi utáni szakképzés a Kodályban

Képesítő vizsga

A 2020. szeptember 1. után beiskolázott tanulók a képzési idő leteltével, illetve a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén képesítő vizsgát tesznek. A vizsgákat a május-júniusi vizsgaidőszakban szervezzük. A 2023/2024. tanévben a képesítő vizsgák időpontjai:

  • Írásbeli vizsgarész várható időpontja: 2024. május 6. (A végleges dátumot az Oktatási Hivatal határozza meg)
  • Gyakorlati vizsgatevékenység: 2024 május 30. 10.00
  • Szóbeli vizsgatevékenység: 2024. május 31. 9.00

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

Jelentkezés szakmai képesítő vizsgára

Ki jelentkezhet a zenei szakképzésbe?

Az érettségi utáni szakképzésbe jelentkezhet az a tanuló, aki

  • iskolánkban végezte szakgimnáziumi tanulmányait és 12. osztályban érettségi vizsgát tett. Számukra az egy éves képzés alanyi jogon jár, szándékukról jelzést kérünk a 12. évfolyam utolsó tanítási napjáig.
  • másik középiskolában tett érettségi vizsgát és zeneiskolában megszerezte a választott szakjának megfelelő alapokat. Számukra ajánljuk a két éves képzést, ahol kizárólag a szakmai tárgyakra koncentrálva fejleszthetik tudásukat.

A képzésbe kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán megfelelés. Az elbírálás és a bekerülés követelményeiről a minden évben kiadott felvételi tájékoztatónkban tájékozódhatnak a jelentkezők.

A képzés kimenete

A klasszikus zenész élőzenei előadások (nyilvános vagy zártkörű rendezvények, hangversenyek, zenés színházi előadások, felvételek) közreműködője, ahol szakmairányának megfelelően énekesként vagy hangszeres zenészként, illetve zongorakísérőként, zenei együttes tagjaként vesz részt a produkcióban. Zeneszerzői feladatokat is végezhet, átiratokat, feldolgozásokat készíthet. Közreműködhet hangfelvételek készítésénél.

A népzenész hangversenyeken, ismeretterjesztő, élőzenei előadásokon, rendezvényeken lép fel. Ellátja táncegyüttesek népzenei kíséretét, népzenét szolgáltat a táncházakban. Végezhet szervezői, népdalkör– vagy népzeneiegyüttes-vezetői feladatokat, illetve népzenei műsorok szerkesztői, zenei műsorvezetői, szervező–ügyintézői feladatait.

Szakképzés 4.0

A 2019. évi szakképzési törvény megjelenésével az "Előadóművészet" ágazati besorolásba tartozó zenei szakmák a "Művészetek" elnevezésű szakirányok közé kerültek. Az új, 2020-tól bevezetett változások szerint a szakmákhoz programkövetelmények tartoznak, melyeket a szakma oktatása és a képesítő vizsga során is alkalmazunk. Az új programkövetelmények szerint megszerezhető képesítések szintjei besorolhatók az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR), a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) és a a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint.