Hírek A Debreceni Zenede hírei

Étkezés igénylése a 2023/2024. tanévre

Az étkezés igénylése az Étkezés megrendelő nyomtatvány (iskola) című dokumentum kitöltésével, majd e-mail üzenetben történő visszaküldésével történik. Amennyiben nincs lehetősége az elektronikus visszaküldésre, a megrendelőlap papír alapon a DIM pénztárában (Új Városháza, Debrecen, Kálvin tér 11.) – pénztári nyitvatartási időben – kitölthető és leadható. További tudnivalók a cikkben.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy étkezés igénylése esetén minden köznevelési intézményben szükséges az ebédet tartalmazó étkezés megrendelése. Kedvezményre való jogosultság esetén a 8. számú melléklet című nyilatkozatot kérjük kitölteni. Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az ezt igazoló határozat minden oldalát szükséges mellékelni. Tartósan beteg, fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást kell benyújtani. A 3 vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 8. sz. mellékleten kívül külön igazolás nem szükséges. Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén kérjük a 9. sz. melléklet kiállítását és megküldését is.

Private File - Access Forbidden

A diétás étkezés igénylése esetén csatolandó a Szülői/gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és a szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről nevű dokumentum, valamint a szakorvosi igazolás.

Az étkezés illetve kedvezmény igénylő nyomtatványok leadási határideje: 2023. május 31. (Kollégista étkezők esetén a kollégiumi jogviszony igazolás megküldésének határideje: 2023. július 15.) Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványok leadása megrendelésnek minősül, a végleges lemondásról írásban kell nyilatkozni!

Alkalmi étkezés lemondást legkésőbb tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig szükséges az élelmezésszervező felé jelezni. Az étkezési térítési díj megfizetése csoportos beszedéssel történik. Kérjük, hogy a megbízást számlavezető bankjánál 2023. július 31-ig intézni szíveskedjen!

Az étkeztetéssel kapcsolatos információk, nyomtatványok és az élelmezésszervezők elérhetősége a https://etkeztetes.diminfo.hu internetes oldalon megtalálható.