Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0101 – Fafúvós szakmairány

Fafúvós szakirányú képzés

Tanszakunkon fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, valamint furulya hangszereken bővíthetik tudásukat a zenei pályára készülők. Diákjaink a három évente megrendezett országos versenyek, valamint rangos nemzetközi megmérettetések állandó résztvevői, díjazottjai. Szakmai munkánkat számos hazai és külföldi (némely esetben iskolánk falai közül indult, ma külföldön élő és dolgozó) művész segíti, mesterkurzusok tartásával. Tanáraink aktív zenekari művészként is muzsikálnak, tapasztalataik elősegítik az iskolánkban működő fúvós-és szimfonikus zenekar munkáját. A társas-zenélés örömét kisebb kamaracsoportokban is megtapasztalhatják tanítványaink: triók, kvartettek, fúvósötös. Célunk: Felkészíteni diákjainkat a sikeres, (hazai, vagy külföldi) zenei szakirányú felsőfokú felvételire. Szeretettel várunk mindenkit tanszakunkra, egy Haydn idézettel ajánlva: “Gyakran, amikor sokféle munkámban nehézséggel küszködöm, egy titkos hang suttogja nekem: oly kevés a derűs és elégedett ember, bánat, s gond űzi őket szüntelen – a te munkád olykor tán forrás, amelyből a gondterhes ember néhány pillanatra nyugalmat, és enyhülést merít.”

Tanszakok és tanárok

Sándor Tímea oboa; Jantyik Hanna fuvola; Majorosné Tóth Eleonóra fuvola; Áchim Tibor klarinét, Tanári Kodály-díj (2013); Linzenbold Gábor szaxofon, klarinét; Kubinyi Edit fagott; Tóth József fagott

Tanszakok felvételi követelményei

FUVOLA

A FELVÉTELI ANYAGA
Skála: Egy szabadon választott Dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzatokkal, szimpla- és duplanyelvvel is.
Etűd:
– 2 gyakorlat Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 I. füzetből (különböző jellegű: lassú, gyors, legato, staccato).
Előadási darabok:
– egy barokk szonáta lassú és gyors tétele,
– Járdányi: Szonatina vagy Szervánszky: Szonatina
– egy szabadon választott előadási darab.
A felsoroltak közül egy előadási darab kotta nélkül játszandó.

FURULYA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála gyakorlatok és hármashangzat felbontások 3#-3b-ig altfurulyán.

Szoprán furulya
Két különböző karakterű etűd a következő kiadványok valamelyikéből:
– Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára
– Keuning, H. P. 10 difficult studies
– Keuning, H. P. 25 studies
– Keuning, H. P. 12 difficult studies
– Egy előadási darab lassú-gyors tételpárja.
–  Esetleg egy könnyebb korabarokk vagy modern darab

Altfurulya
Két etűd a The Baroque Solo Book kiadványból.
Egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-gyors tételpárja.

OBOA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skálák: 2 # – 2 b előjegyzésig (1 skála, -terc,triola,hármashangzat variációkkal.)
Etűdök: Két különböző karakterű etűd,a Wiedemann,vagy Hinke kötetekből.
Egy barokk szonáta,vagy concerto lassú – gyors tételpárja, (esetleg ismétléskor díszítve ) zongora kísérettel, lehetőség szerint kotta nélkül.
Egy szabadon választott,nem barokk stílusú előadási darab.

KLARINÉT

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála: Egy szabadon választott dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenetek, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim).
Etűd:
– Jeanjean: Etudök, I. kötet 2., vagy 4. gyakorlat (staccato gyakorlat).
– Egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú.
Előadási darab:
Az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele, melyet kotta nélkül kell előadni:
– Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny
– Stamitz: B-dúr klarinétverseny
– Rösler-Rosetti: Klarinétverseny
– Egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú.

SZAXOFON

A FELVÉTELI ANYAGA
Skála: Egy szabadon választott Dúr vagy moll skála 4#, 4b előjegyzésig (tercmenet, hármashangzat, domináns- és szűkített szeptim).
Etűd:
– Két különböző karakterű etűd, lehetőleg É.&P. Perényi: 222 etűd szaxofonra (158., 178., 182.,192.,200.)
– H.Klosé: 25 Exercices Journaliers, J.van Beekum: Studies kötetekből.
Előadási darab:
– Debussy: A kis néger
– Ch. Dancla: Románc
– M.Glinka:  Vocalise
– Hummel :Valcer
– Fr. Schubert:  Sérénade
– Singelée: Rondo Op. 63.
– Singelée: Solo de concert
– Chailleux: Andante és Allegro
– Bozza: Aria
– Zambarano: Tarantella

FAGOTT

A FELVÉTELI ANYAGA
A felvételiző növendék legyen képes
– Egy dúr és egy moll skála legato, staccato, tenuto játékmóddal.
– Két különböző karakterű etűd, lehetőleg Weissenborn, Neukirchner vagy Hara fagottiskolájából.
– Két könnyű, rövid, eltérő karakterű (pl. lassú-gyors) előadási darab zongorakísérettel. Átiratok is elfogadhatók.