Hírek

Rendkívüli felvételi eljárás a szakgimnáziumban

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS! A 2018/2019. évi középfokú felvételi eljárás keretein belül rendkívüli felvételi eljárást hirdetünk szakgimnáziumi képzésünkbe, Klasszikus zenész II. és Népzenész II. szakképzési irányokba.

Rendkívüli felvételi eljárásban az alkalmassági vizsgák rendje

2019. május 14. kedd

 • 8:00 regisztráció a Tanulmányi Irodában
 • 8:30 Szolfézs-zeneelmélet írásbeli, majd szóbeli felmérés
 • 10:00-12:00 óra között főtárgyi meghallgatások (Simonffy Terem)

A rendkívüli felvételi eljárásra nem kell jelentkezési lapot küldeni azoknak a tanulóknak, akik a februári alkalmassági vizsgára már bejelentkeztek. Azok a tanulók, akik a februári alkalmassági vizsgán nem vettek részt, jelentkezési szándékukat az alább található online jelentkezési lapon jelezhetik.

Felvételi tájékoztató

Töltsék le felvételi tájékoztatónkat, ismerjék meg iskolánkat.

Jelentkezés

Amennyiben megismerték az iskolában folyó képzést, kérjük jelentkezésüket az alábbi online űrlapokon tegyék meg.


A belső jelentkezési lap a tanulók szakmai előképzettségének felmérésére szolgál és olyan adatokat kérünk, amelyeket a központi jelentkezési lap nem tartalmaz, vagy a pontszámítási rendszerünkhöz szükségesek. Párhuzamos képzésbe jelentkezőktől az aláírva visszaküldött jelentkezési lap mellé minden esetben kérjük csatolni a 7. osztály év végi bizonyítvány és a 8. osztály féléves értesítőjének másolatát.

Tájékoztatjuk az általános iskola 8. osztályából a párhuzamos, 9-13. évfolyamig tartó képzésre jelentkezőket, hogy az online belső jelentkezési lap a központi jelentkezési lappal együtt érvényes! A központi jelentkezési lapot az általános iskolák töltik ki a tanulók rendelkezésre álló adatai alapján, és juttatják el a választott középiskoláknak. A központi jelentkezési laphoz a meghirdetett tanulmányi területek listáját és kódjait az Oktatási Hivatal “Tanulmányi terület kereső” oldalán megtalálhatják, ahol a kereséshez az “OM azonosító” mezőbe adják meg a 031231 számot, majd kattintsanak a “Keresés” gombra .

6, illetve 8 osztályos gimnáziumból érkező 8. osztályos tanulóknak elég kizárólag a belső jelentkezési lapot kitölteni a jelentkezéshez

Tájékoztató a képzésről

Kodály Zoltán beszédet mond 1957. június 23-án, az ünnepélyes névadás alkalmával, a Kodály Teremben

“A debreceni szakiskola jövője: példát adni a szolfézs és hangszertanítás összehangolására, ének-alapon történő hangszertanítással új énekre bírni a hangszereket; a környékre kisugárzó működéssel hangzó életre bírni a néma berkeket.

“…ha a nevem valamiféle bélyeget jelent, akkor jelentse azt, hogy itt nem zongoragépeket akarnak nevelni, hanem a zenét gyökeréből értő és érző zenészeket és zeneszeretőket.”

1957. június 23. | részlet Kodály Zoltán beszédéből, melyet a névadó ünnepségen mondott el

Köszöntő

Kedves Szülők és leendő Tanulóink! Kedves Érdeklődők!
Köszönjük, hogy a 2019/2020. tanévet megelőző középfokú beiskolázási időszakban érdeklődéssel fordulnak intézményünk irányába. Önök Magyarország legrégebben alapított zeneoktatási intézményének bemutatkozását, felvételi kínálatát olvashatják alább. Képzésünket jó szívvel, bizalommal ajánljuk azoknak a zeneiskolai tanulóknak, akik az alapszintet meghaladó, professzionális zenei pályára előkészítő legalkalmasabb képzési formát keresik, valamint zenei képességeiket és készségeiket az átlagot meghaladó mértékben és minőségben szeretnék fejleszteni középiskolai tanulmányaik alatt.
A 2016. évi köznevelési változásokhoz alkalmazkodva a szakgimnázium képzési rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy a képzés minden tanuló számára minden igényt kielégítően komplex, minden területe teljes legyen. Örömünkre szolgál, hogy nemcsak beszélünk a jó rendszerről, de az eredményét is tapasztaljuk napról-napra, mikor tanulóink, együtteseink sikereiről számolhatunk be a nagyvilág felé.

Természetesen egy iskolát nem lehet kizárólag a felvételi tájékoztató lapjairól megismerni. Mindenkit biztatunk, hogy jöjjenek el hozzánk! Megismerhetik évszázados hagyományainkat, a korszerű tudás átadását és a légkört, amiben Vásáry Tamás zongoraművész-karmester, Újfalussy József zenetudós, Kocsár Miklós zeneszerző, Kovács László karmester, Somos Csaba karnagy, Balczó Péter magánénekes és sokan mások is művésszé lettek. Az építészeti és energetikai felújítás után a hozzánk kerülő új diákok méltó környezetben folytathatják tanulmányaikat a másfél százados falak között.
Kodály Zoltán szellemi útmutatását tartjuk szem előtt, mikor a jövő zenészeinek tudását fejlesztjük. Állandó kapcsolatban vagyunk a környék zeneiskoláival, Debrecen város kulturális rendezvényeit színesítjük tanulóink és művésztanáraink fellépésével, valamint jó kapcsolatot ápolunk a zenei felsőoktatást képviselő hazai és külföldi intézményekkel.
Minden szülőnek kívánjuk, hogy felelős döntésükkel találják meg a legjobb irányt gyermeküknek! Döntésükhöz készséggel nyújtunk segítséget bármikor, forduljanak hozzánk bizalommal!

Tóth József,  intézményvezető
és Kovács János, intézményegység-vezető

Iskolánkról

Az 1862-ben alapított Debreceni Zenede jogutódjaként létező, 2007 óta alapfokú zeneiskolai és középfokú pályaorientációs képzést egyaránt folytató iskolánk Magyarország legrégebbi zeneoktatási intézménye. Az intézmény 1957. június 23 óta viseli Kodály Zoltán nevét, melyet a nagy zeneszerző a világon elsőként és egyszeri alkalommal engedélyezett. A név viselése felelősségteljes örökség és nemes megbízatás is egyszerre. Kodály Zoltán maga is megjelent a névadáskor és személyesen vázolta fel az iskola küldetését, jövőjét azokkal a szavakkal, melyeket tájékoztatónk jelmondataiként is olvashatnak.

A zenei képzés hármas egysége

Iskolánk nevelőtestületének tagjai hisznek abban, hogy a zenetanárok és művészek világába az a három pilléren nyugvó képzési egység vezet el csak biztosan és hitelesen, amit az alap-közép-felsőfok együtt képvisel. A felsőfok számára kiindulópontként szolgáló, kellően megalapozott szakmai tudás elsajátításának egyetlen járható útja a zeneművészeti szakgimnáziumi képzés. Nem lehet megkerülni a zenetörténet, kamarazene, zenekari- és kórusórákat, a rendszeres találkozásokat az egyéni képzésben oktató hangszeres tanárokkal. Csak azokért a tanulókért tudunk felelősséget vállalni, akiket kezdettől fogva ránk bíznak a szülők. Ezt hirdetjük mindenkinek és ennek megfelelően igyekszünk megteremteni a szakgimnázium kapcsolatrendszerét az utánpótlás keresése és a továbbtanulás sikerének megteremtése irányába egyaránt.

Kapcsolatrendszerünk

Kollégáink rendszeresen látogatják a környék zenei versenyeit, fesztiváljait. Folyamatosan látjuk a tehetségek fejlődését. Nap, mint nap megtapasztaljuk az intézményünk körzetében kiváló felkészítő munkát folytató zeneiskolák eredményeit. A rendszeresen megrendezett „Tehetség Gála” programja évről évre számtalan magas színvonalú produkcióval örvendezteti meg az összegyűlt közönséget. Küldetésünk, hogy a megmutatkozó tehetséget kiteljesedéshez segítsük, s ennek jegyében hirdetjük meg képzéseinket minden tanévben.

A szakgimnáziumi tanulmányok rendszere

A 2016/2017. tanévtől kezdődően a tantervben csökkent a tanulók terhelése, s kevésbé megterhelő az oktató-nevelő munka. A tantárgyi szerkezet átalakult. A tanulmányi terhelést a mindennapi munkában és az órarendi beosztások elkészítése során úgy optimalizáljuk, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük a kettős képzésből adódó terheket. A hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok közös területeinek, hangsúlyainak, rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes képzésére, képességeik fejlesztésére. Tanulóink számára tanulószobában biztosítjuk a nyugodt felkészülést, amihez szaktanári segítséget is igénybe vehetnek.

Oktató-nevelő munkát támogató háttér

Iskolánkban az 1862-től folyamatosan működő és bővülő zenei szakkönyvtárban több mint 60.000 kotta és 6.000 audiovizuális dokumentum támogatja a színvonalas munkát. Kutatáshoz értékes forrás a védett, muzeális gyűjtemény. Könyvtárközi kapcsolataink kiterjedten működnek, aktív és alapos felkészülést tesznek lehetővé tanár és diák számára egyaránt.
Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja jól felszerelt informatikai szaktantermünk. A tudás korszerű átadásához jelenleg 13 interaktív táblával felszerelt, csoportos órák megtartására alkalmas tanterem áll rendelkezésre.

Bizonyíték, nem ígéret

Iskolánk szakmai elhivatottságának és gondoskodó rendszerének köszönhetően tanulóink zenei és más műveltségi területeken rendezett versenyeken is rendszeresen érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi szinten egyaránt. A köznevelési törvényben foglaltaknak köszönhetően a felkészülést egyéni időtervezéssel, erős szaktanári támogatással, hangversenyek és mesterkurzusok szervezésével is tudjuk segíteni. Nívódíjas együtteseink – Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar, Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Kodály Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar – városi rendezvényeken, hazai és külföldi versenyeken is rendszeresen és eredményesen szerepelnek. A Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Kodály Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar a 2018 februárban megrendezett Országos Zenekari Versenyen egyaránt 3. helyezést ért el Nagy Máté, illetve Kovács János vezetésével.

Választható képzési formák

Az iskola alapdokumentumában engedélyezett képzési formák a különböző korosztályokhoz alkalmazkodnak és felépítésük mindenkor az országosan hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő kerettanterveken alapul. Iskolánkban nem hirdetünk meg felnőttoktatást és esti, illetve levelező képzést.
Több szinten bekapcsolódhatnak a képzésbe a tehetséges tanulók. Természetesen az a legszerencsésebb, ha az általános iskola végére már kialakul az elhatározás a tanulókban és elkezdődhet a pályorientált képzés. Az érettségit követő szakképzés is rejt magában lehetőségeket, ennek ideje 2 év. Fő profilunk és elsődleges feladatunk a párhuzamos képzés keretében az általános műveltségi – a Nemzeti Alaptantervre épülő közismereti – oktatással összehangolt, zenei főtárgy- és elméleti tanításon alapuló komplex zenei képzés megvalósítása. Az ismeret- és értékközvetítés mellett a személyiség- és képességfejlesztés funkcióját helyezi előtérbe úgy, hogy ezek egyensúlyát is biztosítani kívánja. Ezek a képzés jellegéből és sajátosságaiból adódó, szükségszerűen megjelenő feladatok, amelyek együtt teszik eredményessé a tanulók teljes szocializációját.
Intézményünkben végzett, neves művészek dolgoznak pl. a Zeneakadémián, Operaházban, Operettszínházban, Nemzeti Filharmonikus Zenekarban és Énekkarban és a Magyar Rádióban, s természetesen a debreceni Kodály Filharmóniában.

AZ ISKOLÁNKBAN TANULHATÓ TANSZAKOK

 • Billentyűs tanszakok
  ZONGORA, ORGONA
 • Húros-vonós tanszakok
  GITÁR, HEGEDŰ, BRÁCSA, GORDONKA, NAGYBŐGŐ, HÁRFA
 • Fafúvós tanszakok
  FURULYA, FUVOLA, OBOA, KLARINÉT, SZAXOFON, FAGOTT
 • Rézfúvós és ütőhangszeres tanszakok
  TROMBITA, KÜRT, HARSONA, TUBA, ÜTŐHANGSZEREK
 • Nem hangszeres és elméleti tanszakok
  MAGÁNÉNEK, ZENESZERZÉS, ZENEELMÉLET-SZOLFÉZS
  Zeneelmélet-szolfézs tanszakunk magában foglalja az ének-zene tagozatos gimnáziumi képzés anyagát, mely a felsőoktatásban megszerezhető énektanár végzettség alapját jelenti.
 • Népzenei tanszakok
  NÉPI ÉNEK, NÉPI HANGSZER

Érettségire felkészítő párhuzamos művészeti képzés

Az általános iskola egyenes folytatásaként ide várjuk a szakma iránt elkötelezett, megfelelő minőségű zeneiskolai alaptudással érkező, tehetséges tanulókat. Különleges, összetett tanrend szerint hangoljuk össze a közismereti és szakmai képzést. Tanulóink szaktanári segítséggel egyéni differenciált fejlesztést vehetnek igénybe tanulmányaik alatt. A tanulmányi eredmények folyamatos javulása mutatja, hogy ennek bevezetése hosszútávon megtérülő, eredményes döntés volt. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) rendszerére épülő közismereti képzés mellett növendékeink szakmai fejlődését a különböző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvétellel is támogatjuk.

Iskolánkban az idegen nyelv tanítása a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-12 fős) csoportokban zajlik.
Amint az már ismert, 2020-tól a felsőoktatási felvételi alapfeltétele lesz a legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat. Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi középfokú nyelvvizsgának felel meg, de csak akkor, ha az eredménye legalább 60%. A nyelvoktatás így különösen fontos területe a közismereti képzésnek. A normál kerettantervben rögzítetthez képest az iskolánk óratervében heti három helyett 4 órában tanulhatják az első idegen nyelvet a tanulók. A szakgimnáziumi rendszer bevezetésével lehetővé vált, hogy 10. osztálytól a szakgimnáziumba belépő tanulók az angol, vagy német nyelv mellett az olasz nyelvet tanulják második idegen nyelvként. A haladó csoportokban tanuló diákok igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek tanulmányaik végén.

Továbbtanulási arány a 2018/2018. tanévet követően: 97%

A 9. évfolyamra bekerülők képességfelmérése az első hetekben megtörténik (szövegértés, helyesírás, matematikai készség, nyelvi szint). Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján kiadott szakgimnáziumi kerettanterveket alkalmazza, a kulcskompetenciákkal kiegészítve. A kerettanterv előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait. Az idegen nyelvet (angol, német), az informatikát és a matematikát az igényeknek megfelelően – szükség esetén – csoportbontásban tanítjuk. Ezt nemcsak a tanulás hatékonysága, hanem a tanulók eltérő képzettsége is mindenféleképpen szükségessé teszi.
A szakgimnáziumi képzésre kidolgozott kerettanterv 9-13. évfolyamokra tartalmaz tananyagot. A képzés végén, a 12., vagy 13. évfolyam végeztével tanulóink az országosan egységes, a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre kötelezően felkészítjük tanulóinkat. Érettségi felkészítést a tanulói igények felmérése alapján emelt szinten is végzünk. Ilyen esetben a tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon heti 2 óra fakultáció keretében történik az érettségire való felkészülés.

Legfőbb célkitűzésünk a gyermekek felkészítése az érettségi vizsgákra, illetve megfelelő szakmai tudás megalapozásával felkészítés a hazai és európai zenei felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételi vizsgára. Színvonalas képzésünknek köszönhetően tanulóink akár nem zenei felsőoktatási intézményekbe is bekerülhetnek joghallgatóként, bölcsészként vagy orvostanhallgatóként. Tehetséges tanulóink zenei tanulmányaikat tovább folytathatják az érettségire épülő képzésünkben, melynek végén ingyenes kétnyelvű EUROPASS kiegészítővel ellátott szakmai vizsgadokumentumot kaphatnak, mely Európában munkavállalásra jogosít.

Érettségire épülő, kiegészítő 1 éves zenei szakképzés

2011. évi CLXXXVII. törvény alapján szervezett, Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés
A képzés azoknak ajánlott, akik elvégezték a zeneművészeti szakgimnáziumot és érettségi vizsgabizonyítvánnyal rendelkeznek. Intézményünkben végzett tanulóink számára a képzésbe bekerülni egyéni jelentkezés alapján, szakmai alkalmassági vizsga nélkül lehetséges, a 12. évfolyam folytatásaként. Más zeneművészeti szakgimnáziumban végzett tanulók a jelentkezést követően képességfelmérésen vesznek részt, melynek eredménye után döntünk a felvételről.
A képzésben résztvevő tanulók csak a zenei tárgyakat tanulják, emelt óraszámban. Az óraszámokról tájékozódni tudnak a honlapunkról letölthető Pedagógiai Programból. A képzés kiváló lehetőség a felsőoktatásba való magasabb szintű felkészüléshez, hiszen a zenei tanulmányokhoz szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű gyakorlásra több idő jut ilyenkor.
A képzésben tanulóink a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján szervezett szakmai vizsgára készülnek fel, melyben a tanév végén vesznek részt. A sikeres vizsgabizonyítványhoz intézményünk ingyenesen biztosítja az EUROPASS kiegészítőt, mely Európában munkavállalásra jogosít.

Érettségi utáni 2 éves zenei szakképzés

2011. évi CLXXXVII. törvény alapján szervezett, Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés

A képzés az érettségi bizonyítvány megszerzése és megfelelő mennyiségű zeneiskolai előtanulmány után vehető igénybe, 25 éves korig. A jelentkezők tudásszintjéről a szakmai alkalmassági vizsgán tájékozódunk.
A képzésbe bekerülve a tanulóknak 2 év áll a rendelkezésükre, hogy a zenei tantárgyak anyagát elsajátítva, készség- és tudásszintjüket fejlesztve felkészüljenek a felsőoktatási felvételi eljárásra. A képzésben résztvevő tanulók csak a zenei tárgyakat tanulják, emelt óraszámban. Az óraszámokról tájékozódni tudnak a honlapunkról letölthető Pedagógiai Programból. A képzés lehetőség a felsőoktatásba való magasabb szintű felkészüléshez, hiszen a zenei tanulmányokhoz szükséges, megfelelő mennyiségű és minőségű gyakorlásra több idő jut ilyenkor.
A képzésben tanulóink a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján szervezett szakmai vizsgára készülnek fel, melyben a 2. tanév végén vesznek részt. A sikeres vizsgabizonyítványhoz intézményünk ingyenesen biztosítja az EUROPASS kiegészítőt, mely Európában munkavállalásra jogosít.