Hírek Szakgimnáziumi hírek Hírek a felvételi eljárással kapcsolatban

Felvételi, 2018

FRISSÍTETT TARTALOM! A 2017/2018. tanévben a felvételi eljárás a már megszokott módon zajlik. A tanév rendjét szabályozó 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet részletesen tájékoztat mindenkit a fontosabb határidőkről, illetve a jelentkezés, valamint az alkalmassági vizsgákkal kapcsolatos eljárásrendről. Iskolánk 2017. október 20-ig közzétette a 2018/2019. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóját. A felvételi eljárás keretén belül megtartandó szakmai alkalmassági vizsgára 2018. február 22-én várjuk a hozzánk igyekvő zenészpalántákat. A szakmai alkalmassági vizsgára jelentkezés határidejéről és módjáról cikkünkben tájékozódhatnak.

Szakmai alkalmassági vizsgák beosztása

2018. február 22.

Kérjük, hogy az írásbeli előtt minden jelentkező jelentkezzen be a szakgimnázium 2. emeleti Tanulmányi Irodájában 9:45-ig!

 • Elméleti tudás felmérése
  • 10:00 Szakmai elméleti írásbeli felmérés (pontos, termekre lebontott beosztás a helyszínen lesz kifüggesztve)
  • 11:00 Szakmai szóbeli meghallgatások (pontos, termekre és személyre lebontott beosztás a helyszínen lesz kifüggesztve. A meghallgatások párhuzamosan zajlanak a főtárgyi meghallgatásokkal. A szóbeli meghallgatás mindenkinek kötelező.)
 • Főtárgyi tudás felmérése
  • 11:00
   Zongora főtárgy meghallgatás (Kodály Terem)
   Rézfúvós meghallgatás (Simonffy Terem)
   Ütőhangszeres meghallgatás (SZG27 terem)
  • 12:30
   Fafúvós meghallgatás (Kodály Terem)
   Zeneszerzés meghallgatás (Zeneszerzés szaktanterem)
  • 13:00
   Magánének, Népi ének meghallgatás (SZG9 terem)
   Vonós, gitáros meghallgatás (SZG17 terem)

A jelentkezők rangsorolásának módja

A jelentkezők végső rangsorolásáról és az alkalmassági vizsga alapján a tanulók felvételéről a bizottságokat képviselő munkaközösség-vezetők javaslata alapján az intézmény vezetője dönt. A szakmaszerkezetet szabályozó törvényben megállapított létszám feltöltéséig a megszerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A képzés teljessége miatt az együttesek (zenekar, énekkar) szükségleteit is figyelembe kell vennünk. Pontazonosság esetén előnyt élveznek sorrendben a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók, a debreceni, majd a Hajdú-bihar megyei lakosok.

Felvételi jegyzék

A pontszámok alapján kialakított, felvételre javasolt és elutasított tanulók pontszámait és oktatási azonosítóit tartalmazó felvételi jegyzéket a felvételi egyeztetést követően, de legkésőbb 2018. március 14-ig közzétesszük az iskolai hirdetőfelületeken, valamint honlapunkon.

Központi adatlapok módosítása

Az előzetes felvételi eredmény, illetve a közzétett javaslat ismeretében a felvételizők változtathatnak az előzetesen kialakított intézményi sorrenden. Erre az általános iskoláknak van van lehetőségük a KIFIR rendszerében, kizárólag a 2018. március 21–22. napokon! Új intézmény nem jelölhető meg, csak sorrend változtatás lehetséges!


Középfokú felvételi eljárás rendje 9. osztályba jelentkezőknek

A jelentkezés módja általános iskolából érkező tanulóknak

A képzésekbe jelentkezni általános iskola 8. osztályából az alább részletezett, két lépcsős rendszerben lehetséges.

 • Az Oktatási Hivatal által működtetett központi információs rendszeren keresztül (KIFIR), az általános iskola közreműködésével kitöltött jelentkezési lapot kitöltés után kell eljuttatni a választott középiskoláknak és az Oktatási Hivatalnak. A felvételi lap beérkezésének határideje: 2018. február 19.
  Adatok a KIFIR űrlap kitöltéséhez:

  OM azonosító: 031231
  Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
  4024 Debrecen, Vár utca 1.

  Feladatellátási hely: 001 Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola
  A 2018/2019. tanévre meghirdetett, KIFIR rendszerben választható tanulmányi területek:
  • 0101 klasszikus zenész II. (klasszikus zenész: fafúvós szakmairány)
  • 0102 klasszikus zenész II. (klasszikus zenész: rézfúvós szakmairány)
  • 0103 klasszikus zenész II. (klasszikus zenész: húros/vonós szakmairány)
  • 0104 klasszikus zenész II. (klasszikus zenész: billentyűs, ütős szakmairány)
  • 0105 klasszikus zenész II. (magánénekes szakmairány)
  • 0106 klasszikus zenész II. (zeneelmélet-szolfézs szakmairány)
  • 0107 klasszikus zenész II. (zeneszerzés szakmairány)
  • 0201 népzenész II. (népi énekes szakmairány)
  • 0202 népzenész II. (népzenész: húros/vonós szakmairány)
 • Az iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltése. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A kért adatok többsége a központi jelentkezési lapon nem szerepel.
  ONLINE Belső jelentkezési lap elérhető ide kattintva!
  A belső jelentkezési lap kitöltéséhez szükség lesz a 7. tanév végi bizonyítványban és a 8. féléves értesítőben szereplő osztályzatokra Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika és Történelem tantárgyakból. Kérjük továbbá, hogy a bizonyítványok ide vonatkozó oldalait a jelentkezési lap mellé másolatban juttassák el hozzánk. A felvételi pontokat csak ennek alapján tudjuk kiszámolni.
  Jelentkezési határidő: 2018. február 19.

A jelentkezés módja 6-8 osztályos középiskolából érkező tanulóknak

Mivel a 6 és 8 osztályos gimnáziumokból érkező tanulók már a középfokú képzési rendszerben tanulnak, nem kell az általános iskolások számára kiírt központi felvételi eljárásban újra részt venniük. Számukra elegendő az iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltése. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől, ennek alapján soroljuk be őket a meghirdetett tanulmányi területeinkre.
ONLINE Belső jelentkezési lap elérhető ide kattintva!
A belső jelentkezési lap kitöltéséhez szükség lesz a 7. tanév végi bizonyítványban és a 8. féléves értesítőben szereplő osztályzatokra Magyar nyelv és irodalom, Idegen nyelv, Matematika és Történelem tantárgyakból.
Kérjük továbbá, hogy a bizonyítványok ide vonatkozó oldalait a jelentkezési lap mellé másolatban juttassák el hozzánk. A felvételi pontokat csak ennek alapján tudjuk kiszámolni.

Középfokú felvételi eljárás rendje érettségi utáni képzésbe jelentkezőknek

Érettségire épülő 1 éves kiegészítő képzés

A képzésbe jelentkezni azoknak a tanulóknak lehetséges, akik jelenleg valamelyik művészeti szakgimnáziumban érettségire készülnek, de ezt követően nem tesznek felvételi vizsgát a felsőoktatásba. Számukra a jelentkezés az iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. Szakmai alkalmassági vizsgát csak azoknak a tanulóknak szervezünk – a rendkívüli felvételi eljárásban -, akik nem iskolánkban tesznek érettségi vizsgát. Szakgimnáziumi tanulóink saját jogon igényelhetik a képzésben való részvételt a belső jelentkezési lap kitöltésével.
ONLINE Belső jelentkezési lap elérhető ide kattintva!

Jelentkezési határidő: 2018. április 20.

Érettségi utáni 2 éves zenei szakképzés

A képzésbe azokat a jelentkezőket várjuk, akik középiskolában érettségire készülnek, vagy már érettségit tettek, és alapfokú zenei tanulmányokat folytatnak. A képzés nem végezhető a felsőoktatási tanulmányokkal párhuzamosan. Jelentkezni az iskolánk honlapján keresztül online elérhető belső jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. A belső jelentkezési lapon a szakmai alkalmassági vizsga előkészítéséhez, kizárólag a szakmai előképzettség meghatározásához szükséges információkat gyűjtünk a jelentkezőktől. A jelentkezők számára minden esetben szakmai alkalmassági vizsgát szervezünk.
ONLINE Belső jelentkezési lap elérhető ide kattintva!

Jelentkezési határidő: 2018. február 19.

Felvételi követelmények ismertetése

Fafúvós szakirány ismertetése | Rézfúvós szakirány ismertetése | Húros-vonós szakirány ismertetése | Billentyűs szakirány ismertetése | Ütős szakirány ismertetése | Magánének szakirány ismertetése | Zeneelmélet-szolfézs szakirány ismertetése | Zeneszerzés szakirány ismertetése | Népzenész (szakmairány megjelölésével) | A szakmai alkalmassági vizsga szolfézs-zeneelmélet követelményei hangszeres jelentkezők számára

ONLINE BELSŐ JELENTKEZÉSI LAP
Mindenkinek kötelező kitöltenie,
aki a képzésbe jelentkezik!

A szakmai alkalmassági vizsga értékelése

A teljeskörű értékeléshez, a hozott pontok megállapításához az általános iskolából, valamint a 6-8 osztályos gimnáziumból jelentkezők 7. tanév végi és 8. félévi eredményét kérjük csatolni a felvételi jelentkezéshez!

A jelentkezők rangsorolásának módja

A jelentkezők végső rangsorolásáról és az alkalmassági vizsga alapján a tanulók felvételéről a bizottságokat képviselő munkaközösség-vezetők javaslata alapján az intézmény vezetője dönt. A szakmaszerkezetet szabályozó törvényben megállapított létszám feltöltéséig a megszerzett pontszámok alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. A képzés teljessége miatt az együttesek (zenekar, énekkar) szükségleteit is figyelembe kell vennünk. Pontazonosság esetén előnyt élveznek sorrendben a halmozottan hátrányos és a hátrányos helyzetű tanulók, a debreceni, majd a Hajdú-bihar megyei lakosok.

Pontszámítás módja az alkalmassági vizsgán
Hozott pontok (általános iskola, illetve 6 és 8 osztályos gimnáziumból érkezők)
Magyar nyelv és irodalom * 7. osztály év végi bizonyítványban szereplő osztályzatok összege. Az idegen nyelv osztályzata duplán számít. 8. osztály félévi értesítőben szereplő osztályzatok összege. Az idegen nyelv osztályzata duplán számít. Az osztályzatok összege felszorozva 2-vel max. 100 pont
Matematika
Történelem
Idegen nyelv **
Szerzett pontok
Főtárgyi meghallgatás
(az alkalmassági vizsgán játszott műsort, illetve teljesítményt értékelő 3 tagú bizottság javaslata alapján)
min. 70 pont szükséges
max. 100 pont
Írásbeli elméleti tudásteszt
min. 25 pont szükséges 
  max. 50 pont max. 100 pont  
Szóbeli elméleti tudásteszt
min. 25 pont szükséges 
  max. 50 pont 
Kötelező zongora meghallgatás ***        megfelelt
összes megszerezhető pontszám    300 pont

* Amennyiben a bizonyítványban a Magyar irodalom és a Magyar nyelv külön tantárgyként szerepel, a kettő átlagát vesszük alapul a számításnál.
** A Több idegen nyelvi eredmény esetén a jobb eredményt vesszük figyelembe. A nyelvi eredmény duplán számít.
** Ezt a tudást az alkalmassági vizsgán csak az orgona, hárfa, zeneszerzés, és szolfézs-zeneelmélet szakos jelentkezőknél mérjük


A középfokú felvételi eljárás szabályozása

A tanév rendjét szabályozó 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet alapján, kiegészítve iskolánk saját szabályozásával.

Olvassa el az Oktatási hivatal tájékoztatóját a jelentkezés szabályozásáról itt!

 • 2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
  • {jd_file file==112}
 • 2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
 • 2017. november 29. Nyitott Kapuk, 2017 (részletes információk és jelentkezés)
  A beiskolázás sikerét segítő rendezvény, ahol a zenei pályára készülő tanulók és szüleik tájékozódhatnak iskolánkról, a felvételi eljárás folyamatáról és tartalmáról, valamint elméleti és gyakorlati tudászteszten mérhetik fel felkészültségüket.
  • 2017. november 29. TEHETSÉG GÁLA, 2017
   Kiemelkedően tehetséges zeneiskolások bemutatkozó hangversenye a Kodály Teremben
 • 2018. február 19. Jelentkezési határidő az általános felvételi eljárásba. Belső jelentkezési lapok beküldésének határideje.
  • ONLINE Belső jelentkezési lap elérhető ide kattintva!
  • Az Oktatási Hivatal szabályozása szerint a jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni.
 • 2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
 • 2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 
 • 2018. február 22.– március 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
 • 2018. február 22. Szakmai alkalmassági vizsga (FELVÉTELI; elméleti és gyakorlati képességfelmérés), melynek időpontjáról mindenkit informálunk a honlapunkon keresztül.
 • 2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • 2018. március 21–22. A felvételire beadott tanulói adatlapok módosításának lehetősége! Sorrend változtatás lehetséges!
 • 2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
 • 2018. május 7–18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
 • 2018. május 7.– augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
 • 2018. május 18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
 • 2018. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.