Hírek A Debreceni Zenede hírei

Gulyás György Ösztöndíj

A Gulyás György Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar hallgatói, és a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, szakgimnáziumi tanulói részére, akik eddigi tanulmányaik során kiemelkedő eredményekkel rendelkeznek, és tehetségük további kiteljesedéséhez támogatást érdemelnek.

A pályázat formája: Egyéni ösztöndíj

A Gulyás György Ösztöndíj egyszeri juttatás, melynek mértéke maximum 1.000 €.– nak megfelelő HUF.

A Gulyás György Ösztöndíj célja mesterkurzusokon, versenyen, és más szakmai programon való részvétel támogatása.

Az ösztöndíjat olyan hallgató/tanuló kaphatja meg, aki kiemelkedően tehetséges, szorgalmas, tanulmányait kiváló eredménnyel végzi, azonban annak megvalósításához nem rendelkezik megfelelő anyagi erőforrásokkal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fennálló hallgatói/tanulói jogviszonyáról szóló igazolást, eddigi szakmai tevékenységét, tanulmányi eredményét, szakmai és művészi terveit, egy tanára ajánlását, valamint az ösztöndíj felhasználásának célját. A Kuratórium lehetőséget biztosít arra, hogy a nyertes pályázók bemutathassák szakmai tudásukat, értékeiket.

A teljesítést követő 30 napon belül az ösztöndíj felhasználását az alábbi módon kérjük igazolni:

  • rövid szakmai beszámoló, és
  • pénzügyi beszámoló.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.15.

A pályázat és az elszámolás benyújtásának módja: elektronikus úton (pdf. formátumban), a gulyasalapitvany@gmail.com e-mail címre küldve.

A pályázat határidőn túli befogadására nincs lehetőség.

Az előző évben sikerrel pályázók újabb pályázatot nem nyújthatnak be.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázókat e-mailben értesítjük.

A pályázat eredményének kihirdetésére Gulyás György születésnapján, április 1-jén kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan részletes információ kérhető a 30/3860875 telefonszámon, és a gulyasalapitvany@gmail.com e-mail címen.

Debrecen, 2024.02.15.

a Gulyás György Alapítvány Kuratóriuma