Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0103 – Húros-vonós szakirány

Húros-vonós szakirányú képzés

Tanszakunkon öt hangszer, hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő és gitár tanulására van lehetőség. A tanáraink mind nagy tapasztalattal rendelkező, felkészült oktatók. Vonós diákjaink  főtárgyi tanulmányaik mellett kamarazene foglalkozásokon vehetnek részt és tagjai lesznek az iskola szimfonikus zenekarának, mely egyedülálló a vidéki zeneművészeti szakgimnáziumok között. Minden évben szakmai napok, mesterkurzusok és hangversenyek gazdagítják a munkát.

Gitár tanszakunk országos szinten is az egyik legnagyobb létszámmal büszkélkedhet. Tanítványaink az országos rendezvények állandó résztvevői. Szóló hangszeres tanulmányaik mellett kamaracsoportban és gitárzenekarban is játszhatnak. A továbbtanulást elősegíti szoros szakmai kapcsolatunk a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának gitár tanszakával.

Tanszakok és tanárok

Óváry Zoltán Munkaközösség-vezető, gitár; Göndöcz Viktor gitár; Nagy Gábor gitár; Barra Ákos Sándor hegedű; Bogáti-Bokor Orsolya hegedű; Dénesi Csaba hegedű; Versánszky Ildikó hegedű; Kissné Galuska Anikó brácsa; Pető Áron gordonka; Cseh Ákos nagybőgő; Kocsis Ágnes hárfa

Tanszakok felvételi követelményei

GITÁR

A FELVÉTELI ANYAGA

A felvételi meghallgatáson kettő különböző karakterű klasszikus etűdöt és két tetszőleges előadási darabot szükséges játszani.

Ajánlott irodalom
Klasszikus etűdök (kötetek, gyűjtemények):

– Carcassi: Etűdök op. 60 (ajánlott: 1,2,3,4,7,9,10)
– Sor: Etűdök op. 35 vagy op. 31 (lehet a Fodor-Marnitz féle válogatás is)
– Giuliani: Op 100.
– Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
– Julio Sagreras etűdök (melyet klasszikus etűdnek fogadunk el)

Előadási darabok
reneszánsz:
– Luis Milan: 6 Pavane (SZKL VI.-VII)
– Egyszerűbb F. da Milano, vagy Luis Milan fantázia (Nagy E.: Repertoire)

barokk:
– Brescianello szvit-tételek (Nagy E.: „Repertoire” kötet)
– J.S. Bach könnyebb művei (SZKL. Húsz könnyű Bach-tétel)
– Robert de Viseé: Tánctételek (pl. d-moll szvit)

klasszika:
– Carcassi, Carulli, Giuliani, Sor művei
– Matteo Carcassi: 6 Capriccio (ebből egy mű, ajánlott: 1,4,5)

romantika:
– Francisco Tarréga egyszerűbb művei (Lagrima, Adelita)
– Johann Kaspar Mertz: Honi virágok

XX. századi művek:
– Brouwer etűdök I-X- ig.
– Modern Times gyűjtemény (Chanterelle kiadó)
– Huzella Elek: Három tánc

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. A választott előadási darabok mutassák meg a tanuló sokoldalúságát. A felvételi vizsga teljes anyagát kotta nélkül kell előadni.

Azok számára, akik még nem érzik magukat azon a szinten, hogy a felvételi követelményeknek megfeleljenek (tanár hiánya, könnyűzenét tanultak stb.), azok számára biztosítunk egyéni megbeszélés szerinti konzultációt a tanév bármely időszakában. Kapcsolat felvétel az iskola tanulmányi osztályán keresztül.

HEGEDŰ

A FELVÉTELI ANYAGA

2 szabadon választott etűd,
barokk szonáta lassú és gyors tétele,

vagy

1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab
versenymű saroktétele

Az etűdök az alábbi anyagból választandók:
– Mazas: Etűdök op. 36, I. füzet
– Kayser: Etűdök III.füzet (a könnyebbek közül)
-Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. füzet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül)
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A választott zeneművek lehetőleg legyenek különböző stílusúak.

BRÁCSA

A FELVÉTELI ANYAGA

2 gyakorlat, 1 versenymű saroktétele, 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából.
Hegedűvel ajánlott etűdök:
– Dancla: Etudök op. 68
– Mazas: Etudök op. 36
– Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37
Brácsával ajánlott etűdök:
– Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül)
– Mazas: Etudök op. 36
– Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet
– 24 előkészítő gyakorlat op. 37
– Campagnoli: 41 gyakorlat
A választott etűdök különböző jellegűek legyenek

GORDONKA

A FELVÉTELI ANYAGA

 • 2 etűd – egy virtuóz és egy kantilénás (Merk etűdök, Franchomme etűdök, Lee:40 melodikus etűd, Kummer: 10 etűd, Duport: 21 etűd kötetekből)
 • 1 előadási darab
 • 1 zongorakíséretes mű (1 barokk vagy preklasszikus szonáta tételpár, vagy előadási darab, vagy concertino esetleg concerto tétel)

A teljes anyag kotta nélkül játszandó.

NAGYBŐGŐ

A FELVÉTELI ANYAGA

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel rendelkező jelentkezőknek:

– Montag Lajos: Nagybőgőiskola első kötetében szereplő skálák és azok felbontásainak ismerete.
– 2 szabadon választott etűd
– C. Saint-Saëns: Elefánt (Az állatok farsangjából), zongorakísérettel

Zeneiskolai nagybőgő előképzettséggel nem rendelkező jelentkezőknek:

a zeneiskolában tanult hangszer tudásának bemutatása és a növendék alkati adottságainak vizsgálata.

A felvételi anyagát mindkét esetben kotta nélkül kell előadni.

HÁRFA

A FELVÉTELI ANYAGA

Skála:

 • Diatonikus skála játéka külön kézzel, két kézzel, két oktávon keresztül.
 • Hármashangzat- és dominánsszeptim-játék két oktávon belül, akkordokban és felbontásokban, különböző ujjrendekkel.

Etűdök:

 • Zabel: Schule für Harfe I.kötet
 • Schuecker: Thema mit Variationen
 • Nadermann: 15 etűd

Darabok:

 • Purcell: Menüett
 • Händel: Prelude
 • Hasselmans: A rokka (vagy ezek nehézségi fokának megfelelő darabok, válogatás szerint)

Szükségszerű, hogy a növendék megfelelő szintű hárfa- vagy zongoratudással és elméleti felkészültséggel rendelkezzék. A hárfa szakra felvételizni kívánó tanulók jelentkezését célszerű egy év próbaidő kikötéssel elfogadni. Ez a próbaév részét képezheti az ötéves tanulmányoknak, ugyanis a négy-öt éves zongora és megfelelő elméleti tudás olyan mértékű támaszt adhat egy rátermett és szorgalmas növendéknek, hogy az, az alábbi lebontott tananyaggal, képes lesz megfelelni az ötödik év végére a felsőoktatási felvételi követelményeknek.

Óváry Zoltán
Munkaközösség-vezető, gitár