Hírek A Debreceni Zenede hírei

Információk a rendes oktatásba visszatérésről

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről, az emberi erőforrások minisztere 21/2020 (IV.16.) határozata, illetve az SZFHÁT/47809/2021-ITM egyedi miniszteri határozat alapján, a fenntartóval egyetértésben iskolánk a következő döntéseket hozta az intézményegységek további munkájára vonatkozólag.

Zeneiskolai oktatás

A kormányrendeletben meghatározottak szerint a zeneiskolában továbbra is digitális tanrend szerint folyik az oktatás!!! Tehát csak online formában tartjuk az órákat. Ez az eljárásrend 2021. május 9-ig érvényes. Ez vonatkozik a szolfézs külső helyszíneken történő órákra is.

Szakgimnáziumi oktatás

A szakgimnázium 2021. május 10-én tér vissza a normál tanrendi oktatáshoz. A tanév zárásával kapcsolatban a május 10-i indulást követően alakítunk ki részletes szabályozást.

Az egyedi miniszteri határozatban foglltak alapján a szakgimnáziumokban szakmai vizsga megszervezésére nem kerül sor, a szakmai vizsgabizonyítványt a vizsgát megelőző évek azon szakmai tárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani, amelyek ismeretanyaga a szakmai vizsga része. A szakmai vizsgabizonyítványok kiállítása az április 30-án kiállított zárójegyek alapján történik, semmiféle vizsgatevékenységre nem kerül sor.

2021. április 19-május 7. között egyéni és kiscsoportos konzultációkra kizárólag a végzős tanulók esetében ad lehetőséget a törvényi szabályozás. A 12. évfolyamos tanulók egészségének védelme, illetve az érettségin való részvételük érdekében azonban kérjük kollégáinkat, hogy az ő esetükben tekintsenek el a jelenléti formában történő konzultációtól ebben az időszakban.

A tanulók egyéni gyakorlása az iskolában továbbra sem lehetséges a teljes nyitásig.

Az iskolaközösség egészségének védelme érdekében türelmet kérünk minden tanulótól és kollégától. A rendelkezések célja az, hogy 2021. május 10-én a teljes iskolai oktatás beindulhasson és a tanévet jelenléti formában zárhassuk le.