Hírek Szakgimnáziumi hírek Hírek a felvételi eljárással kapcsolatban

Középfokú felvételi eredmények, 2021

Értesítjük a szakgimnáziumba, 9. évfolyamra jelentkező tanulókat, hogy az Oktatási Hivatal elkészítette az egyeztetett felvételi jegyzéket. Mi már tudjuk, kik lesznek az új 9. osztályosok. A felvételizők címére a felvételi hivatalos eredményéről szóló határozatot 2021. április 30-ig postázzuk, figyeljétek a postaládát! További tudnivalók a cikkben.

Beiratkozás

A járványügyi helyzet miatt a beiratkozást az eÜgyintézés felületén keresztül kérjük megtenni. A felület elérhető ide kattintva: https://eugyintezes.e-kreta.hu/ A szükséges tudnivalókat minden felvételizőnek postáztuk.

Dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat kérjük ekőkészíteni a beiratkozáshoz.

 • személyi igazolvány (ha nincs, születési anyakönyvi kivonat) és lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány, külföldi tanulók esetében útlevél
 • 8. osztály év végi bizonyítványod
 • a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kapott „Nemzeti Egységes Kártyarendszer – adatlap”. Mivel a kormányablakok korlátozott személyes ügyfélfogadással működnek, kérjük időben kezdjék meg az ügyintézést, hogy a beiratkozás napjára az adatlap rendelkezésre álljon.
 • ahatározattal együtt, mellékelve küldött adatlap kitöltve
 • a 6. illetve 8. osztályos gimnáziumból érkező tanulók: az intézményüktől kapott Tü. 7. r. számú kiiratkozási nyomtatvány.
 • Orvosi dokumentumok (hiánytalanul kérjük!)
  az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és 18/1998 (VI.3.) NM rendelet a járványügyi intézkedésekről alapján a szakgimnáziumi felvétel csak az orvosi dokumentumok birtokában érvényes.
  • iskolai egészségügyi törzslapod (amennyiben az általános iskola kiadta, és nem postán küldi),
  • védőoltási könyv/ek (kötelező oltások igazolása) másolata, külföldi tanulók esetében a nyilatkozat mellett az orvos által leigazolt oltási nyilatkozat
  • krónikus betegség, szakorvosi ellenőrzés esetén egy éven belüli szakorvosi lelet másolata
  • 8. osztályos védőnői és orvosi szűrővizsgálat eredménye
   kitöltött egészségügyi nyilatkozat a törvényes képviselő által aláírva

Amennyiben a beiratkozás során a személyi azonosításra alkalmas iratok másolata nem került csatolásra, ezen iratok a 2021/2022. tanév első napján is bemutathatók a 10/2020. (V.29.) EMMI határozat 5. pontja alapján.

Kollégiumi ellátás igénylése

Amennyiben kollégiumot igényelsz, a kapott határozathoz mellékelt “Egységes kollégiumi jelentkezési lapot” a megadott határidőig – 2021. május 17. 24.00 óráig. – értelemszerűen kitöltve juttasd el a lapon jelzett e-mail címre. A határidő túllépése jogvesztő hatállyal bír, tehát ilyen esetben nem garantált a kollégiumi elhelyezés. A jelentkezési lap letölthető az egyes kollégiumok honlapjáról is.

Fellebbezés a felvételi döntés ellen

A felvételi döntés ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat.

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással a döntést meghozó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, de a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója (Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató) részére kell címezni. A jogorvoslati kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A jogorvoslati nyomtatvány az állami fenntartású középfokú intézményeknél szerezhető be. A jogorvoslati kérelemhez csatolni kell a szakgimnázium felvételről szóló döntését is.

Ikon

Fellebviteli eljárást megindító kérelem, 2021 19.80 KB 15 downloads

Érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással nyújtható be a megtámadott…