Szakgimnáziumi képzés ismertetők

Közismereti képzés ismertetése

Közismereti képzés

Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakközépiskolai kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait. A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén.

Tantárgyak és tanárok

Semegi Katalin komplex természetismeret; Csányiné Tokai Tünde Angol nyelv; Katona Sándorné Magyar nyelv és irodalom, Tanári Kodály-díj (2016); Rigda-Erdei Csenge Magyar nyelv és irodalom (GYES); Tóth-Cserepes Csilla Magyar nyelv és irodalom; Gutiné Matos Beáta Angol nyelv; Zelei Zsoltné, digitális kultúra; Szabó Zsuzsánna Matematika; Ujvári Attila Testnevelés; Runyóné Szabados Éva Olasz nyelv; Vincze Teréz Angol nyelv; Baráti Nikolett Magyar nyelv és irodalom, történelem; Balogh-Popovics Iván Történelem, angol; 

Közismereti képzés bemutatása

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ PÁRHUZAMOS MŰVÉSZETI KÉPZÉS

Speciális, összetett tanrend szerint hangoljuk össze a közismereti és szakmai képzést, lehetőséget adva a tanulószobán történő, tanári segítség melletti felkészülésre is. Szűk infrastrukturális lehetőségeink ellenére egy termünkből tanulószobát alakítottunk ki. Tapasztalataink, a tanulmányi eredmények javulása mutatják, hogy ez a lehetőség hosszútávon megtérülő, eredményes döntés volt, hiszen növendékeink avatott szakmai felügyelet mellett készülhetnek fel közismereti és egyéb elméleti óráikra. A 2020. évi Nemzeti Alaptanterv (NAT) szerinti zajló közismereti képzés mellett növendékeink szakmai fejlődését a különböző hazai és nemzetközi versenyeken történő részvétellel is támogatjuk.

Iskolánkban a nyelvi oktatás a felkészültségi szintnek megfelelően kialakított, kis létszámú (8-10 fős) csoportokban történik. Az oktatási háttér további erősítésére előkészítés alatt áll egy 16 munkaállomásból álló nyelvi labor. A haladó csoportokban tanuló diákok 80-100%-a sikeres középfokú, illetve igény szerint felsőfokú nyelvvizsgát szerez a tanulmányai végén. Iskolánkban az első idegen nyelv az angol nyelv heti 4 órában, a második idegen nyelv pedig a zenészekhez közel álló olasz nyelv heti 2 órában.

Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja informatikai szaktantermünk 2014-ben beszerzett 16 munkaállomása. Iskolánk jelenleg 18 interaktív táblával rendelkezik, minden, csoportos oktatásra alkalmas termünk fel van szerelve az oktató-nevelő munkát segítő IKT eszközökkel.

A 4 éves képzés végén tanulóink az országosan egységes, 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján lebonyolított érettségi vizsgán számolnak be tudásukról. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás szerint a kötelező érettségi tárgyak közé bekerült a komplex szakmai vizsgatárgy, melyre szintén felkészítjük tanulóinkat. Természetesen igény szerint emelt szinten is készítünk fel az érettségire. Legfőbb célkitűzésünk a gyermekek felkészítése az érettségi vizsgákra, illetve megfelelő szakmai tudás megalapozásával felkészítés a hazai és európai zenei felsőoktatási intézményekbe való sikeres felvételi vizsgára. Színvonalas képzésünknek köszönhetően tanulóink nem ritkán kerülnek be nem zenei felsőoktatási intézményekbe joghallgatóként, bölcsészként, vagy orvosként.

Az iskolába kerülés feltétele a szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés, a közismereti tárgyakból nincsen felvételi vizsga. A 9. évfolyamra bekerülők képességfelmérése az első hetekben megtörténik (szövegértés, helyesírás, matematikai készség, nyelvi szint). Az iskola helyi tanterve a Nemzeti Alaptanterv szerint kiadott szakgimnáziumi kerettanterveket alkalmazza kulcskompetenciákkal kiegészítve, ez előírja az egyes évfolyamra előírt tantárgyakat és azok óraszámait.

Honlapunkon keresztül is elérhető Pedagógiai Programunkban az idegen nyelv kapott az előírtnál magasabb óraszámot. Az idegen nyelvet (angol, német), az informatikát és a matematikát az igényeknek megfelelően – szükséges esetben – csoportbontásban tanítjuk. Ezt nemcsak a tanulás hatékonysága, hanem a tanulók eltérő képzettsége is mindenféleképpen szükségessé teszi. Lehetőséget biztosítunk emelt szintű érettségire történő felkészülésre is. A tantárgyi órákon felül a 11. és 12. évfolyamon heti 2 óra fakultáció keretében történik az érettségire való felkészülés.

Gutiné Matos Beáta
Munkaközösség-vezető