Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0102 – Rézfúvós szakmairány

Rézfúvós szakirányú képzés

Iskolánk rézfúvós tanszakain kürtöt, trombitát, harsonát és tubát tanulhatnak a hozzánk jelentkezők. Az oktató-nevelő munkában fontos szerepet kap a kamarazene. A képzés során tanulóink kisebb kamaraegyüttesekben, fúvószenekarban és szimfonikus zenekarban egyaránt játszanak. Tanítványainknak rendszeres fellépési lehetőséget biztosítunk iskolai és külső hangversenyeken, országos megmérettetésekre, illetve felsőoktatásban való továbbtanulásra készítjük fel őket. Kollégáim felkészültsége, szakmai tudása és kiváló munkája eredményeképpen országos és nemzetközi versenyeken elért eredményekkel rendelkezünk, rézfúvós oktatásunk minősége iskolánk hírnevét erősíti. Végzett tanítványainkat megtaláljuk a hazai és nemzetközi zenei életben, zenekarokban és zeneoktatási intézményekben.

Tanszakok és tanárok

Törőné Tóth Márta Munkaközösség-vezető, harsona-tuba (Tanári Kodály-díj, 2014); Madarassy Balázs trombita; Kovács János trombita; Győrfi Péter kürt; Héra András kürt; Kerekes Imre tuba

Tanszakok felvételi követelményei

TROMBITA

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másfél oktávos rendszerben
Clodomir: Petits Exercices füzetéből a 26., 28. és 29. gyakorlat
Telemann: F-dúr szonáta I-II. tétele, vagy Diabelli: F-dúr szonátából I-II. tétel
tetszőleges magyar szerző előadási darabja
lapról olvasás a helyszínen kapott kottaanyagról
A felvételi vizsga teljes hozott anyaga kotta nélkül játszandó.

KÜRT

A FELVÉTELI ANYAGA

Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben).
Egy kantiléna (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142, 187, 217).
Két etűd (Szilágyi-Kökényessy Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 150, 151, 167, 178, 182, 205).
Egy előadási darab.
Ajánlott:
Skrop: B-dúr koncert (rövid kadenciával)
Beethoven: Románc
Concone: Téma és variáció
A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.

HARSONA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd (különböző jellegű)
Steiner- Völgyi- Zilcz : Harsonaiskolából v.
Steiner: Harsona ABC-ből v.
Makovecz: Válogatott etüdökből v.
más etüdgyűjteményből

2 különböző karakterű előadási darab v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

TUBA

A FELVÉTELI ANYAGA

1 skála variációkkal
2 szabadon választott etüd ( különböző jellegű)
Kietzer: Tubaiskolából v.
Ujfalusi Tubaiskolából v.
Jakab Gedeon: Tubaiskolából  v.
más etüdgyűjteményből.

2 különböző karakterű előadási darab
Steiner: “Előadási darabok rézfúvókra” kötetből,
vagy más gyűjteményből v.
egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
Az egyik előadási darab kotta nélkül játszandó.

Törőné Tóth Márta
Munkaközösség-vezető,
harsona-tuba