Hírek

Szakgimnáziumi felvételi lista

A 2023. március 1-2. napokon megtartott szakmai alkalmassági vizsgákon elért eredmények alapján közzétesszük az ideiglenes felvételi listát.

Értesítjük a felvételire jelentkezett tanulókat, hogy amennyiben az ideiglenes felvételi listát “Felvételre javasolt” megjelölést kaptak, de nem intézményünket jelölték meg elsőként az iskolai rangsorban, úgy lehetségük van a sorrend megváltoztatására az Oktatási Hivatal KIFIR rendszerében. A módosításra kizárólag a 2023. március 21-22. napokon van lehetőség.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:

  • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
  • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.

Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!

A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:

  • az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
  • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatal felé.

A felvételről, vagy az elutasításról szóló határozatot 2023. április 28-ig küldjük meg a jelentkezőknek.