Hírek Rendkívüli helyzet

Szakgimnáziumi munkarend 2020. november 11-től

Kedves Tanulóink! A tavaszi veszélyhelyzet tapasztalatait felhasználva alakítottuk ki a 2020. november 11-től használt órarendet és munkaformákat. A videós óra időpontjában minden diáknak jelen kell lennie, kameraképpel.

A járványhelyzet miatt elrendelt digitális oktatásra vonatkozó szabályok

A tantermen kívüli, digitális oktatást megelőzően minden tanuló tájékoztatást kapott, illetve elfogadólag nyilatkozott az alábbi rendtartásról.

Egységes oktatási felület

Az online órák megtartására a tavaszi időszakban már alkalmazott Google Tanterem és Google Meet szolgáltatás használható.

Részvétel, etikett, viselkedés

Az órarend szerinti tanórák között vannak online órák, amelyen a részvétel – megfelelő öltözetben (a fürdőköpeny és a pizsama semmiképpen nem tekinthető annak!!!) – minden tanuló számára kötelező.

Hiányzások kezelése

Ha egy tanuló betegség vagy technikai okok miatt nem tud az órán jelen lenni, akkor a szülőnek a szaktanárt vagy osztályfőnököt az órák megkezdése előtt, erről a tényről tájékoztatnia kell. Betegség esetén – ha a tanuló az online oktatásban egészségügyi állapota miatt nem tudott részt venni, a hiányzást igazoló orvosi igazolást – a házirendnek megfelelően – a tanuló első munkanapjától számított 8 napon belül el kell juttatni az osztályfőnöknek az e napló elektronikus ügyintézés felületén keresztül.
Az online óráról igazolatlanul hiányzó tanuló az elmulasztott tananyagról szóban köteles beszámolni a szaktanár által meghatározott időpontban.

Nem online órák

A nem online órák alatt a tanuló köteles a szaktanár által elküldött vagy megjelölt feladatot az adott tanóra ideje alatt, a szaktanár által meghatározott időtartamon belül elvégezni. A feladat ellenőrzését a szaktanár az általa megállapított módon, a tanulókkal megbeszélt és közölt módon elvégzi.

Házi feladat, beadandók

Péntekről hétfőre házi feladat nem adható!! A beadandó feladatok időpontját a tanulóknak be kell tartani!!! Póthatáridő csak indokolt esetben (pl. betegség) adható. Ha a tanuló a pedagógus által meghatározott időre a feladatot nem küldi el, vagy üres dokumentumot továbbít, munkája elégtelen osztályzattal értékelendő.

Személyiségi jogok védelme

A digitális órák során a tanórákról, az órát tartó pedagógusról, illetve a többi tanulóról felvételt készíteni személyiségi jogok védelmében szigorúan tilos és a törvény szerint büntetendő!!!!

Amennyiben bármelyik tanulónknak, vagy pedagógusnak gondja van az intézményi hozzáférés működésével (elfelejtett jelszó, vagy más probléma), kérjük haladéktalanul jelezze a rendellenességet az admin@debrecenizenede.hu e-mail címen. Ezt követően rövid időn belül vissza tudjuk állítani a hozzáférését.

Közismereti órák

A SÁRGA SZÍNNEL JELÖLT ÓRARENDI ÓRÁK ONLINE, VIDEÓS KAPCSOLATTAL TÖRTÉNNEK. A többi óra esetében feladatkiosztás működik, melyet a tanárok az óra idejében ellenőriznek. A videós órákon a részvétel kameraképpel kötelező.

Zenei csoportos órák

A zenei órák az eredeti órarend szerint, online, videós formában zajlanak.

Öngondoskodás

Az online iskola is iskola. Az ismeretátadás sikeressége érdekében mindenki köteles magára vigyázni mentálisan és fizikálisan is. Sok mindenen múlhat a testi és lelki egészség. Ide tartozik a higiénia, vagy hogy mennyire tartod rendben az időbeosztásodat, az otthoni dolgaidat. Figyelj oda a megfelelő mennyiségű alvásra, illetve figyeld a saját hangulatod ingadozását is. Sok konfliktus kikerülhető ezáltal. Mindig keresd a társas kapcsolatokat a környezeted visszajelzéseit. Teremts egészséges egyensúlyt a munka, a pihenés és a személyes idő között. Legyél hasonló mértékben szervezett az otthon végzett munkában, mint az iskolában. Próbáljunk rugalmasak maradni a felmerülő problémákkal szemben és minden esetben a megoldást kutassuk, ne a kifogásokat keressük.