Hírek A Debreceni Zenede hírei

Tájékoztató a középfokú felvételi eljárás eredményéről

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket/gondviselőket és felvételizőket, hogy a felvételről, illetve elutasításról szóló határozatokat 2023. április 26. napon postáztuk az érintetteknek.

Tájékoztató jogorvoslati eljárásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 37. § (2) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 37. §-a alapján amennyiben a tanuló, a szülő nem ért egyet a döntés tartalmával, lehetősége van a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást kezdeményezni, fellebbezést benyújtani. Erre az Nkt., az Szkt. és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján van lehetőség.

Az eljárást megindító kérelem (fellebbezés) benyújtására a – tanulónak, kiskorú esetén a szülőnek/törvényes képviselőnek – a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre. (A határidő jogvesztő.)

A kérelmet minden esetben a döntést meghozó intézménynél kell benyújtani! Amennyiben a jogorvoslati eljárás megindítására nyitva álló idő alatt nem támadják meg a döntést, az véglegessé válik. A másodfokú eljárást megindító kérelem tárgyában a Debreceni Tankerületi Központ mint fenntartó hoz döntést. Az eljárást megindító kérelem az alábbi hivatkozáson tölthető le.