Hírek

Településfejlesztési Stratégia 2020-ig

A közelmúltban megjelent Integrált Településfejlesztési Stratégia szerint a 2020-ig terjedő időszakban a debreceni önkormányzat a belvárosban több jelentős beruházást is meg akar valósítani. Az utak, parkok és a Régi Városháza rekonstrukciójának folytatása és az Aranybika felújítása mellett a Csapó utcai sétálóövezetben lévő két nagy adósság is terítékre kerülhet. A Latinovits Színház beindításához szükséges, még hiányzó belsőépítészeti munkák elvégzése és nézőtér, színpadtechnika kialakítása két és fél milliárd forintba kerülne. Az 1894-ben épült műemlék Zenedét, ma iskolánknak, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-AMI képzésének helyet adó épületet úgy renoválnák, hogy az nemcsak a homlokzatot, a tetőt és a nyílászárók felújítását, cseréjét foglalná magába, hanem teljes belső és gépészeti rekonstrukciót, sőt bővítést, akadálymentesítést is megvalósíthatónak tartanak. A dokumentum szerint a kivitelezés 2016 végéig megvalósulhatna. A nagyszabású terveket üdvözöljük és reménykedünk, hogy nem csupán terv formájában maradnak meg az utókornak, hanem az átalakuló szakképzés igényeinek megfelelően sikerül is belátható időn belül kivitelezni a munkálatokat.

A kapcsolódó középtávú célok között szerepel az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása és a város köznevelési és közművelődési infrastruktúrájának fejlesztése. Utóbbi szerint részcél az oktatás minőségi színvonalának növelése, valamint a változatosabb közművelődési lehe-tőségek biztosítása révén közvetve az egész város lakosságát érinti. A középfokú oktatás szintjén ki kell emelni a középfokú köznevelési intézmények városon túlnyúló hatását, hiszen a megye szerkezetének megfelelően a középiskolás diákok egy jelentős része nem debreceni, hanem a megye más településeiről jár az adott köznevelési intézménybe.
A bölcsődei-óvodai hálózat kiegészítése, meglévő bölcsődék és óvodák fejlesztése, új bölcsődék és óvodák kialakítása elsősorban a Kertváros városrész Keleti városnegyedében fontos feladat, míg az általános és középiskolák által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését célzó beruházások döntő mértékben azon városrészekre koncentrálódnak, ahol ezen intézmények nagyobb számban fordulnak elő (Belváros, Lakótelepek, Kertváros és részben a Hagyományos beépítésű belső lakóterület).
A speciális nevelési igényű gyerekek oktatása Debrecenben elsősorban három városnegyedre összpontosul, a Lakótelepek városrész Wesselényi városnegyedére (Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagó-giai Módszertani Intézmény), valamint Kertváros városrész Északnyugati (Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium) és Délnyugati (Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-tézménye) városnegyedére, így ezek az intézményeket érintő fejlesztések területei. A közművelődési hálózat fejlesztése és a kulturális intézmények technikai korszerűsítése elsősorban a Belvárost, valamint a nagy népességű és a Belvárostól távol fekvő városrészeket érinti (Lakótelepek, Kertváros, Józsa), a lakosság digitális írástudásának növelését és az e-kultúra fejlesztését célozva. A közművelődési hálózat fejlesztése, mint például a Méliusz Juhász Péter könyvtár fejlesztése vagy a Csokonai és Latinovits színházak fejlesztése, nemcsak a debreceni, hanem a megye minden településén élőkre gyakorol pozitív hatást. A dokumentum szerint a Zenede épületének tervezett felújítási költsége bruttó 450.000.000 Ft. |Integrált Településfejlesztési Stratégia Társadalmasított változatának letöltése itt|