Szülőknek szóló hírek

Térítési díjak befizetése új módon

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, gondviselőket, hogy a már működő e-Ügyintézésben 2021. január 1-től elérhető a KRÉTA Tanulmányi pénzügyi modul (TPÜ- KRÉTA GR), amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.

A Zeneiskolában jogviszonnyal rendelkező növendékek szüleitől kérjük, hogy ne kérjenek újabb gondviselői jogosultságot a KRÉTA adminisztrációs rendszerhez a honlapon keresztül. Azzal a kóddal lépjenek be a Kodály Kréta rendszerébe, amelyet a főtárgy tanáraiktól kapnak.

A szülők és gondviselők az intézmények felé rendezhetik a kiírt, fizetendő tételeket (pl. térítési díjak) online tranzakció keretén belül, közvetlenül a felületen keresztül. Mindezeken felül a Tanulmányi pénzügyi rendszer komponens lehetőséget biztosít majd számukra az elszámolások nyomon követésére és a pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódó rendelkezések megtételére.

Amennyiben Önöknek fizetési kötelezettségük keletkezik az iskola felé, azt a jövőben minden esetben a “Tanulmányi pénzügyi modul” segítségével kell teljesíteniük. Kérjük, hogy az idei tanév 2. félévében esedékes térítési és tandíjakat ezen a felületen szíveskedjenek befizetni.

A pénzügyi modul és az azzal kapcsolatban elérhető tájékoztatók

Az Internetes bankkártya-fizetést (Simplepay/VPOS) az OTP Mobil Kft., valamint az OTP Bank Nyrt. biztosítja.