Hírek Szakgimnáziumi hírek

Tudnivalók a 2016/2017. tanévvel kapcsolatban

A 2016/2017. tanév rengeteg változással kezdődik az iskolánkba belépő új tanulók számára, ugyanakkor régi tanulóink részéről sem árt tisztázni pár információt a köznevelés rendszerének megújítása kapcsán. Kérjük, hogy a cikkben található információkat figyelmesen nézze át szülő, és gyermek egyformán, vagy akár együtt és ennek ismeretében élje meg mindenki a ránk váró tanévet. Az előző tanévben végzett, felsőoktatásba felvételiző diákjaink 100%-a bekerült valamelyik egyetemre, főiskolára. Sajnos a szakképzéssel összefüggő változások előkészítésére nem jutott sok időnk, de céljaink nem változtak: a lehető legmagasabb szintre fejlesztve tanulóinkat mindenkit hozzásegíteni céljainak eléréséhez. Ennek jegyében kívánunk mindenkinek kitartást és sok-sok erőt, egészséget a 2016/2017. tanévhez!

Legfontosabb változás az intézmény nevével összefüggő közismereti és szakmai tartalmak változása, illetve az ezzel összefüggő tanulói terhelés csökkentése. Intézményünk elnevezése 2016. szeptember 1-től:

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

 A 22/2016 (VIII.25.) EMMI rendelet és a 30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet mellékleteként megjelentek a szakgimnáziumokra vonatkozó közismereti és szakmai kerettantervi javaslatok és tartalmak. A rendeletben foglalt irányadás felmenő rendszerben vezethető be, tehát a 2016. szeptember 1-én szakgimnáziumi 9. évfolyamot, illetve az érettségi utáni szakképzésben 1|13. évfolyamot kezdő tanulókra vonatkozik. Az alábbi hivatkozásokra kattintva letölthetők és elolvashatók a rendeletek ránk vonatkozó kivonatai.

Fontos változás az érettségi utáni képzésekben kezdő tanulók számára, hogy tanulmányaikat már csak 2 évig folytathatják iskolánkban, s így a most 1|13 évfolyamon belépők a 2017/2018. tanév végén, a 2/14. évfolyam elvégzése után tesznek szakmai vizsgát.

{jd_file file==71}

{jd_file file==72}

{jd_file file==73}

Szakmai órahálók

A szakmai kerettantervek tartalmait tekintve iskolánkban az alábbi óraelosztás szerint szervezzük az oktatást a 2016/2017. tanévtől. Az egyes szakok kiemelésének oka, hogy nem minden szaknál szükséges a főtárgytanár és a zongorakísérő jelenlétét is igénylő korrepetíció tantárgy, így ennek óraszáma nem mindenhol szerepel a főtárgyi óraszám kiegészítéseként. Ahol a korrepetíció, mint tantárgy szerepel, ott ennek óraszámával növeltük a szak főtárgyi óráinak számát, hiszen a főtárgy- és korrepetíciós tanár is jelen van az órán. A 11887-16 Kulturális program és projekt szervezése és a 11888-16 Előadó-művészeti alapismeretek modulok tartalmát és tematikáját minden esetben belefoglaltuk a szolfézs-zeneelmélet-zenetörténet tantárgyak anyagába, hiszen ezen tárgyak folyamatos oktatása nélkül nehezen képzelhető el a zenei ismeretek fejlesztése. A 9. és 1|13. évfolyamon tervezett kamarazene, valamint a billentyűs szakokon kerettanterv szerint javasolt +1 óra kamarazene óraszáma a zenekar/kórus óraszámába értendő bele. Oktatásszervezési szempontok alapján, az együttesek korábbi évekhez hasonlóan hatékony és eredményes működését biztosítva a zenekar/kórus tantárgy óraszáma így az eredetihez képest megemelkedett a belépő új évfolyamokban.

A 2016-ben bevezetésre kerülő szakgimnáziumi óraháló az újonnan belépő tanulókra vonatkozik, azaz csak a 9. és 1|13. évfolyamok esetében alkalmazzuk. Az előző rendszer szerint kezdő tanulók és tanulócsoportok továbbra is az előző óraszámok szerint tanulnak, kifutó jelleggel.

Zongora

TANTÁRGY 9. 10. 11. 12. 13. 1|13 2|14 3|15
Főtárgy  2 2,5 2,5 3 3 3 2,5 3
kamarazene   1 1 1 1   1 1
szolfézs 2 2 2 2 3 2 3 3
zeneelmélet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenetörténet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenekar/kórus 4 4 4 4 4 4 4 4
népzene       1 1 2   1
komplex elmélet           2    

Orgona

TANTÁRGY 9. 10. 11. 12. 13. 1|13 2|14 3|15
Főtárgy 2 2,5 2,5 3 3 3 2,5 3
kamarazene   1 1 1 1   1 1
zongora kötelező  1 1 1 1 1 1 1 1
szolfézs 2 2 2 2 3 2 3 3
zeneelmélet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenetörténet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenekar/kórus 4 4 4 4 4 4 4 4
népzene       1 1 2   1
komplex elmélet           2    

Gitár

TANTÁRGY 9. 10. 11. 12. 13. 1|13 2|14 3|15
Főtárgy 2 2,5 2,5 3 3 3 2,5 3
kamarazene   1 1 1 1   1 1
zongora kötelező 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1
szolfézs 2 2 2 2 3 2 3 3
zeneelmélet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenetörténet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenekar/kórus 4 4 4 4 4 4 4 4
népzene       1 1 2   1
komplex elmélet           2    

Húros-vonós; Fa- és rézfúvós; ütőhangszeres szakok

TANTÁRGY 9. 10. 11. 12. 13. 1|13 2|14 3|15
Főtárgy 2,5 2,5 2,5 3 3 3 2,5 3
korrepetíció 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1
kamarazene   1 1 1 1   1 1
zongora kötelező 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1
szolfézs 2 2 2 2 3 2 3 3
zeneelmélet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenetörténet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenekar/kórus 4 4 4 4 4 4 4 4
népzene       1 1 2   1
komplex elmélet           2    

Magánének

TANTÁRGY 9. 10. 11. 12. 13. 1|13 2|14 3|15
Főtárgy 2,5 3 3 3 4 3 4 4
korrepetíció 0,5 1 1 1 1 1 1 1
kamarazene   1 1 1 2   2 2
zongora kötelező 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1
szolfézs 2 2 2 2 3 2 3 3
zeneelmélet 2 2 2 2 3 2 3 3
zenetörténet 2 2 2 2 3 2 3 3
olasz nyelv   2 2 2 4   3 3
beszéd- és színpadi gyakorlat 1   1 2 3 2 2 3
hangegészségtan           1    
dalirodalom       1 2 2 2 2
népzene       1 1 2   1
komplex elmélet           2    

Egyéni és csoportbeosztások

A 2016/2017. tanévre érvényes csoportos és egyéni beosztások rendje elérhető ide kattintva. A beosztásokon változtatni csak előzetes szaktanári egyeztetés után, kérvény útján megindokolva, intézményegység-vezetői engedéllyel szabad.


Közösségi szolgálat

Fontos változás a 2016/2017. tanévtől, hogy a közösségi szolgálat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint úgy változik, hogy A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. A közösségi szolgálat dokumentálása kötelező a fogadó szervezet részéről, illetve minden esetben együttműködési megállapodással kell rendelkezni, amit a szervezet és az iskola köt egymással. A már megkötött együttműködési megállapodások aktuális listája megtekinthető ide kattintva. Közösségi szolgálati napló, az említett változtatásokkal kiegészítve letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva.

{jd_file file==70}