Hírek A Debreceni Zenede hírei

Vezetői pályázatok közzététele

A fenntartó tájékoztatása szerint az intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására 2 db pályázat érkezett Tóth József és Kovács János pályázóktól a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőig. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (8) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.