Hírek Zeneiskolai hírek

XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY zeneiskolások számára – TERÜLETI VÁLOGATÓ

Értesítjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a zeneiskolai szolfézsverseny debreceni területi válogatójára a jelentkezési lap elérhető. A jelentkezési lapot 2017. február 10-ig kérjük visszajuttatni iskolánk email címére. A területi válogató időpontja a versenykiírás szerint 2017. március 8. (szerda) 9:30 óra.

A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny. A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követően az eredeti diktált anyag megtekinthető a válogató helyszínén.

Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld. Magas nevezési létszám esetén (45 fő felett) a területi válogató szóbeli versenyrésze két napos versenyként is rendezhető. Az Oktatási Hivatal optimális nevezői, versenyzői létszám érdekében területi válogatók közötti átcsoportosítást is javasolhat.

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők írásbeli és szóbeli teljesítményét. A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg. Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 95 fő.

A jelentkezési lapot a verseny honlapján találják a http://amiszolfezsverseny.debrecenizenede.hu címen.

A kitöltött adatok alapján, a megadott email címre érkező jelentkezési lapot kinyomtatás és intézményi hitelesítés (pecsét, aláírás) kérjük visszaküldeni az alábbi elektronikus címre.

simonffy.zeneiskola@gmail.com

Kérjük a jelentkezési lappal együtt a tanuló diákigazolványának másolatát is küldjék el.