Hírek

XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny döntősei, 2017

Befejeződtek a trombitaverseny válogatói. Az utazó-versenybizottság döntése alapján  a 48 pont és a 48 pont fölötti pontszámot elért versenyzők vehetnek részt a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny döntőjén. Idén ez 63 döntős versenyzőt jelent. Gratulálunk a tanulóknak! Nekik és tanáraiknak eredményes felkészülést kívánunk a döntőre! A cikkben letölthető a döntősöket tartalmazó lista.

Az országos döntő egyfordulós. A nevezéskor leadott versenyanyagon a későbbiekben nem lehet változtatni. A szabadon választott műnek stílusában és karakterében eltérőnek kell lennie a kötelező/kötelezőként választható zeneműtől! A területi válogatón és az országos döntőn előadott szabadon választott mű lehet azonos. A versenykiírásban az illető korcsoport területi válogatójára és országos döntőjére megadott kötelező, vagy kötelezőként választható művek egyikét sem lehet szabadon választottként előadni a verseny során! A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező! A szabadon választott mű időkeretének túllépése esetén a versenybizottságnak jogában áll annak előadását leállítani.

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni!

A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáinak jegyzékét a nevezéskor pontosan meg kell adni. A nevező köteles továbbá a verseny helyszínén a leadott jegyzék szerinti kottákat regisztráláskor bemutatni!

A döntő anyaga: Egy kötelező/kötelezőként választható zenemű a megadottak közül, továbbá egy szabadon választott mű.

A nevezés az országos döntőre elektronikus úton a www.zegzene.sulinet.hu honlapon történik. A kitöltött nevezési lapot a bizonyítvány másolatával és a kottajegyzékkel együtt a fenti elérhetőségre kell eljuttatni elektronikus formában 2017. október 19-éig. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2./a, Telefon/fax: 06-92-596-375 E-mail: paloczi@zegzene.sulinet.hu

A nevezési határidőt be kell tartani!

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról, valamint részvételének egyéb feltételeiről (szállás és étkezési költségek) a nevező intézmény gondoskodik

{jd_file file==109}