Szakgimnáziumi képzés ismertetők

0108 – Zeneszerzés szakmairány

Zeneszerzés szakirányú képzés

Zeneszerzés tanszakunk tanulóit célirányosan készítjük fel a felsőfokú felvételire, klasszikus és alkalmazott zeneszerzés szakokra. Az itt töltött idő alatt a tanulók elsajátítják a klasszikus összhangzattani ismereteket, a korál-harmonizálás technikáját. Stílusismeretet, analízist tanulnak minden zenetörténeti korszakra kiterjedően, valamint formatant a klasszikus formákból kiindulva. Ezekből stílusgyakorlatokat írnak, főként triós, variációs és rondó formák alapján. Palestrina és Bach művészete nyomán vizsgálják az ellenpontot; hangszerismeretet, hangszerelést és partitúraolvasást tanulnak. Emellett saját, szabad kompozíciókat alkothatnak, melyeket félévente telt házas koncerteken mutatnak be iskolánk hangversenytermében, tanáraink és diákjaink közreműködésével.

Tanár

Faragó Dániel zeneszerző

Felvételi követelmények

A FELVÉTELI ANYAGA

Párhuzamos képzésre jelentkezés esetén:

– Legalább 1 saját tetszőleges összeállítású kompozíció (lehetőség szerint élőben vagy felvételről bemutatva).
– 2-3 bécsi klasszikus periódus (szabályos periódus, esetleg mondat).
– Vizsgalap, mely tartalmazza a felvételiző anyagait.
– 3 példány a darab(ok)ból, valamint a periódusokból.
– Rövid szakmai elbeszélgetés a hozott anyaggal kapcsolatban.

3 éves, érettségi utáni szakképzésre jelentkezés esetén:

– Legalább 1 saját tetszőleges összeállítású kompozíció (lehetőség szerint élőben vagy felvételről bemutatva).
– 2-3 bécsi klasszikus periódus (szabályos periódus, esetleg mondat).
– 1 rövid karakterdarab romantikus vagy valamilyen XX. századi stílusban.
– Vizsgalap, mely tartalmazza a felvételiző anyagait.
– 3 példány a darab(ok)ból, valamint a periódusokból.
– Rövid szakmai elbeszélgetés a hozott anyaggal kapcsolatban.

Vasné Katona Adrienne
Munkaközösség-vezető